HAKKINDA

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

Begümhan Doğan Faralyalı Begümhan Doğan Faralyalı
Değerli Paydaşlarımız,

2016 yılı, hem küresel ekonomide hem de Türkiye ekonomisinde zorlu koşulların hakim olduğu bir yıl oldu. Küresel ekonomide Amerikan Merkez Bankası’nın (“Fed”) faiz artırımına devam etmesi, İngiltere’nin referandumun (BREXIT) ardından AB’den ayrılma kararı alması ve OPEC üyesi ülkelerin petrol arzını kısma yönünde uzlaşmaya varması tüm piyasalarda önemli etkiler yaratan gelişmeler olarak ön plana çıktı. Türkiye ekonomisi ise, başta demokrasimize ve ülkemizin bütünlüğüne kast eden hain 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere; artan terör olayları, Suriye’deki savaş ve ABD dolarının yerel para birimleri karşısında aşırı değer kazanması gibi olumsuzluklar nedeniyle 2016 yılında düşük bir büyüme performansı sergiledi.

DOĞAN HOLDİNG’İN DEĞER YARATMAYA ODAKLANAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ

Doğan Holding olarak zorlu koşulların hakim olduğu 2016 yılında köklü uzmanlık ve deneyimimizden güç alarak ülkemiz, Holdingimiz ve paydaşlarımız için değer yaratmaya başarıyla devam ettik. Uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda faaliyetlerini şekillendiren Doğan Holding, yeni büyüme stratejisi doğrultusunda yıllık bazda konsolide gelirlerini %31, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını ise %37 oranında artırdı. İstikrarlı bir biçimde finansal sonuçlarımıza yansıyan büyüme stratejimizin yanı sıra güçlü kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk yaklaşımımızla da paydaşlarımızın takdirini kazanmayı sürdürdük.

Tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik ekseni etrafında yürüten bir holding olarak 2016 yılında BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olarak sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin bağımsız bir gözle değerlendirilmesi noktasında önemli bir adım attık. Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamış ve bu doğrultuda yürüttüğümüz kararlı faaliyetler neticesinde ise kurumsal yönetim notumuzu 10 üzerinden 9,40’a (%93,98) yükselterek sağlam marka itibarımızı pekiştirdik.

FARKLI İŞ KOLLARINA ATILAN GÜÇLÜ BİR İMZA: DOĞAN HOLDİNG

Doğan Holding olarak Grup sinerjimizden güç alarak farklı iş kollarındaki başarılı faaliyetlerimizi ortak hedefler doğrultusunda istikrarlı bir biçimde sürdürdük. Medya sektöründe değerli markalarımızla sorumlu yayıncılık ilkesinden ödün vermeden pazardaki liderliğimizi korurken, akaryakıt dağıtım sektöründe Aytemiz markasıyla sektörün en büyük beş oyuncusu arasında yer alma hedefine bir adım daha yaklaştık. Otomotivde Suzuki’nin ardından Piaggio ile distribütörlük anlaşması imzalayarak ve DAF marka ağır ticari araçların satış ve satış sonrası operasyonlarını üstlenerek marka portföyümüzü çeşitlendirdik. Farklı iş kollarında yürüttüğümüz faaliyetlerin ortak hedefler doğrultusunda uyum içinde yürütülmesinde emeği geçen tüm çalışanlarımıza Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 2016 yılsonu itibarıyla 9 bine yakın çalışana doğrudan istihdam sağlayan Holdingimiz, sürdürülebilir başarı çizgisinin en önemli bileşenleri arasında gördüğü yetkin insan kaynağını önümüzdeki dönemde de yeni istihdamlarla güçlendirmeye devam edecek.

GÜÇLÜ MARKA İTİBARIMIZI PEKİŞTİREN SOSYAL SORUMLULUK ÇİZGİMİZ

Doğan Grubu olarak farklı alanlarda yürüttüğümüz sosyal sorumluluk faaliyetlerini ülkemize olan vefa borcumuzun ödenmesi için önemsiyoruz. 2016 yılında da Aydın Doğan Vakfı’nın işbirliği ile “Okuyan Kızlar Aydınlık Yarınlar” başlığı altında yürüttüğümüz çalışmalarla kız çocuklarının eğitim yaşamına kazandırılmasına öncülük etmenin mutluluğunu yaşadık. Bunun yanı sıra, Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması gibi gelenekselleşen etkinliklerin yanı sıra Organik Tarım ve Hayvancılık Projesi ile ülkemizde sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması sürecine önemli katkılar sunmaya devam ettik.

“MÜŞTEREKLERİMİZİ KEŞFEDELİM VE GELECEĞE BİRLİKTE YÜRÜYELİM”

2016 yılında da Doğan Grubu olarak islamofobi, sığınmacı sorunu, eğitim gibi birçok önemli sosyal meselede önemli roller üstlendik. Bunların yanında, Hürriyet Gazetesi’nden de takip ettiğinizi umduğumuz “Müştereklerimizi Keşfedelim ve Geleceğe Birlikte Yürüyelim” projesini hayata geçirdik. Çokça ayrıştığımız bir dönem ve hep birlikte atlattığımız önemli bir badire sonrasında müştereklerimizi, değerlerimizi, ortak hayallerimizi hep birlikte konuşmanın tam zamanı olduğuna inanarak geniş katılımlı bir toplumsal muhabbet başlattık. Temel çıkış noktamız, ortak değerlerimizin aslında farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğu ve ancak müştereklerimize sahip çıkarak “Ortak bir Türkiye” hayalinde buluşmamızın mümkün olabileceği idi. Herkesin içten içe çok ihtiyaç duyduğu bir konuya el attığımızı projenin duyurumundan hemen sonra toplumun değişik kesimlerinden aldığımız olumlu tepkilerle gördük. Bu projeyi 2017 ve devamı yıllarda tüm gücümüzle sürdüreceğiz. Her bir Doğan Grubu çalışanının, paydaşlarının katkısı çok değerli.

Doğan Holding Yönetim Kurulu adına 2016 yılındaki zorlu piyasa koşullarında hayata geçirdiğimiz atılımlarda yanımızda olan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki dönemde, her bir faaliyet alanımıza özel stratejiler ile kendi içimizde verimliliği artırmaya odaklanırken aynı zamanda faaliyet alanlarımız arasında yaratacağımız yeni sinerjiler ile ileriye dönük sürdürülebilir büyüme için adımlar atmaya devam edeceğiz.

Şirketlerimiz güçlü oldukça Doğan Grubu daha güçlü; Doğan Grubu daha güçlü oldukça da şirketlerimiz güçlü olacaktır. Bu nedenle, her zamankinden daha fazla “birlikte çalışmaya” odaklandığımız bir yıl olacağına inanıyorum.

Saygılarımla,

Y. Begümhan Doğan Faralyalı
Yönetim Kurulu Başkanı
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.