HAKKINDA

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

Begümhan Doğan Faralyalı Begümhan Doğan Faralyalı

Değerli Pay Sahiplerimiz, İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız,

2017 yılı hem ülkemizde, hem de küresel düzeyde zincirleme etkileri olan önemli siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelere tanıklık etti. Bunlar içerisinde kutuplaşma, gelir adaletsizliği ve kitlesel göçler önemli yer tutuyor. Öyle ki, dünya genelinde yurtsuz insanların sayısı 65 milyonu buldu. Gelir adaletinde büyük uçurumlar oluşmaya başladı. Yayılarak büyüyen bu sorunlar pek çok ülkede değişken -bazen popülist, bazen radikal- siyasi eğilimlere güç verdi, demokratik yapıları zorlamaya başladı. Küresel iş birliği ve ticaret sorgulanır hale geldi.

Bu makro sorunların yanı sıra markalar arasında fark yaratmanın giderek zorlaştığını görüyoruz. Teknoloji, pazarlama faaliyetlerinin yaygınlaşması için fırsatlar sunarken, değişime hızlı uyum gösteremeyen markaların işi zorlaşıyor. Diğer bir deyişle, para kazanmanın ve sermaye birikiminin geride bıraktığımız on yıllara göre daha güç olduğu bir dönemden geçiyoruz.

Çalışmalarımızı yönlendirirken bu sorunların bilinci içinde hareket ediyoruz.

VERİMLİLİK, SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME, SİNERJİ

Doğan Grubu olarak, 2017 yılına başlarken “verimliliğe, sürdürülebilir büyümeye ve grup içi sinerjiye” odaklanacağımızı dile getirmiştik. Bu genel hedefler doğrultusunda yıl boyunca pek çok gelişme yaşadık.

Öncelikle Holding ve Holding İcra Kurulu’nda yeniden yapılanmaya gittik. Grup şirketlerimizden bazılarında önemli yönetim değişiklikleri yaptık. Grupta uzun zamandır ilk defa başarılı olmuş yöneticilerimize farklı sorumluluklar verdik. Verimlilik adına, arzuladığımız düzeyde katma değer sağlayamadığımız iş kollarından çıkma kararı verdik ve bu kararımızı uyguladık. Bu sayede, konsolidetoplam varlıklarımızı 9,3 milyar Türk Lirası’na, toplam gelirlerimizi ise bir önceki yıla kıyasla %35 oranında artışla 10,5 milyar Türk Lirası’na ulaştırdık. Son üç yılda yapmış olduğumuz yatırımlar ile konsolide gelirlerimizin yıllık bileşik büyüme oranı %44 olarak gerçekleşti. Bu başarılarımızı uluslararası pazarlarda da gerçekleştirmek üzere yeni büyüme alanlarını, önemli projeleri ve olasılıkları takip ediyoruz. Gelecek için fırsatlar sunduğuna inandığımız iş alanlarına da girmeyi hedefliyoruz.

DEĞERLERLE BÜYÜMEK

Faaliyet gösterdiğimiz hangi alan veya hangi pazar olursa olsun kalıcı başarı için somut ölçülerin ve çalışma ilkelerinin esas olduğuna inanıyoruz. 2017 yılında Grubumuz bu alanda önemli ilerlemeler kaydetti. Tüm şirketlerimizden geniş katılımlı ortak bir araştırmayla “Kurumsal değerlerimizi nasıl geliştirebiliriz?” sorusunun yanıtlarını aradık. Elde edilen sonuçlardan hareketle değerlerimizi gözden geçirdik; değişen piyasa koşullarında bizi daha ileriye taşıyacak şekilde netleştirdik. İş değerlerimizi, performans kriterlerimizle ilişkilendirerek sürekli gelişimin parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Başlattığımız bu çalışmanın yeni aşamaları, 2018 yılında şirket içi dönüşüm ve insan kaynakları atılım faaliyetlerimizin temelini oluşturacak.

Önümüzdeki yıllar yapay zekanın ve robotların gelişimine tanıklık edecek. Bu gelişmeler şirketlerin değişim gücünü test ederken ekip çalışması ve sinerji daha da önem kazanacak. Dolayısıyla; birlikte karar veren, hayatı birlikte geçiren, birlikte uçmayı başarabilen, egosu küçük, kalbi büyük, vicdanlı ve donanımlı, içten dışa yaşayan ekip oyuncularına ve liderlere ihtiyacımız bulunuyor. Amacımız, Grubumuzun birlikte üretme alışkanlığını bu yönde geliştirip, insan kaynağımızı zenginleştirmektir.

İŞ DEĞERLERİNDEN ORTAK DEĞERLERE

Grubumuz, “değerler” konusunu sadece ticari faaliyetlerinin parçası olarak görmüyor. Ülkemizin iş dünyası başta olmak üzere hemen her alanda değer temelli bir anlayışa yönelmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu inancımızı toplumsal sorumluluk çalışmalarıyla somutlaştırıyoruz. “Müştereklerimizi keşfedelim, geleceğe birlikte yürüyelim” hedefiyle 2016 yılında başlattığımız Ortak Değerler Hareketi, 2017 yılında da çalışmalarını sürdürdü. Ülkemizin dört bir yanında farklı kesimleri bir araya getiren atölye çalışmalarının yanı sıra İstanbul’da düzenlenen “İşte Değerlerimiz Konferansı”nın gönüllü destekçisi Doğan Grubu oldu. Ayrıca üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının kutuplaşmaya karşı ortak değerleri öne çıkarma çabalarına yönelik proje yarışmaları düzenlendi.

GELECEĞE DOĞRU

Doğan Grubu olarak bugün Türkiye nüfusunun en az %60’ına her gün bir şekilde dokunan markalarımız, hizmetlerimiz, fiziki mekânlarımız var. Ayrıca, 60 yıla yaklaşan bir kurum olarak ticari saygınlığımızın ve gücümüzün değerini biliyoruz. Hem Türkiye’de, hem de yurt dışı yatırımlarımızda müşterilerimize, iş ortaklarımızın ve tabii paydaşlarımıza değer katmak hedefinden asla ayrılamayız. Bu doğrultuda diyoruz ki, “Biz sürdürülebilir, birlikte başaran, sürekli öğrenen, etkisi kendisinden büyük organizasyon olarak dokunduğumuz herkesin hayatına değer katmak için varız.” Bu sözün hakkını verebilmek için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi önümüzdeki finansal yılda da işimize dört elle sarılmaya ve tutkuyla çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Y. Begümhan Doğan Faralyalı
Yönetim Kurulu Başkanı
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.