İNSAN KAYNAKLARI
Bizimle çalışmak
ister misiniz?

İK İlkelerimiz

Doğan Holding’te tüm çalışanlar eşit haklara sahiptir. Çalışanlarımızın, milliyet, inanç, etnik köken, cinsiyet, maluliyet, siyasi görüş ve yaş ayrımı gibi özellikleri şirketimizin insan kaynağı zenginliği olarak kabul edilmekte ve çalışanlarımız bireysel farklılıklar temelinde değerlendirilmemektedir.

Çalışanların şirketimizde işe girdiği günden itibaren tüm kişisel ve profesyonel kayıtları kurumumuzun özel insan kaynakları programı “mydmg” nezdinde tutulmakta olup, bordro bilgilerinden aldığı eğitim ve başarılara kadar her türlü profesyonel bilgisi de programa işlenmektedir. Bu programla birlikte, diğer tüm özel ve kurumsal konularda da çalışanlarımızın özel hayat ve kişisel bilgileri en üst düzeyde korunmaktadır.

Kurum çalışanlarının hak, hukuk ve yükümlülüklerini ilgilendiren her türlü yasal mevzuat, yönetmelik ve kanun değişikliklerinde Doğan Holding ve grup şirketleri yeni düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçirir. Gerektiğinde çalışanlara bu konuda eğitim uygulamaları düzenler.
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.