İNSAN KAYNAKLARI
Bizimle çalışmak
ister misiniz?

İK Uygulamalarımız

İşe Alım ve Değerlendirme
İşe alım stratejisinin şirketlerin başarısındaki önemine inanan Doğan Holding, insan kaynağı seçiminde kişilerin eğitim, deneyim, yetkinlik, kariyer hedefleri ve beklentileri ile pozisyonun gerektirdiği özellikler ve Şirket ihtiyaçlarına göre işe alım yapmaktadır. Ekip çalışmasına yatkın, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen ve yeniliklere açık olan bireyleri Grup bünyesine katmaktadır.

Yetkinlik bazlı görüşmeler sonucunda belirlenen adaylar kişilik envanteri çalışmalarıyla da değerlendirilmekte olup görüşmeler sonuncunda göreve en doğru aday belirlenir. Aday arayışlarımızda kurumsal olarak çeşitli firmalarla çalışılmakta olup, genel ilanlarımız grup şirketimiz olan www.yenibiris.com sitesinde yayımlanmaktadır.
Eğitim ve Staj
Doğan Holding, belirlemiş olduğu Grup vizyonunu hayata geçirmek amacıyla, çalışanlarına potansiyellerini en iyi biçimde gerçekleştirebilmeleri konusunda destek olmaktadır. Bu doğrultuda, İnsan Kaynakları çalışanların gelişmesi gereken bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarını saptayarak için yıl içinde çok çeşitli kişisel ve mesleki eğitimler organize etmektedir. Aynı şekilde çalışanların kişisel eğitim talepleri de bu açıdan değerlendirilerek, uygun bulunduğu hallerde Holding bünyesinde veya dışardan eğitim almaları sağlanır.

Eğitim programında kişisel gelişim, teknik, yönetim becerileri geliştirme, hukuk, dijital pazarlama ve sosyal medya başlıkları gibi birçok konu yer almaktadır. Bunun yanında kurumlara özel tasarlanan çözümler de grup şirketlerinin eğitim programlarını zenginleştirmektedir. Çalışanlara teknik eğitimlerin yanı sıra, günümüz iş dünyasının stres kaynaklı zorlukları ile baş edebilmeleri için sosyal eğitimler de düzenlenmektedir.

Kişisel gelişim eğitimleri, iş özel yaşam dengesi konulu eğitimler çalışanlarımızın büyük ilgisiyle karşılanmakta ve çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin beraber katıldığı bu eğitimler herkese daha huzurlu bir iş ortamı sağlamaktadır. Ayrıca çalışanlarımız özel üniversiteler nezdinde gerçekleştirilen kurumumuza özel indirim anlaşmalarıyla lisansüstü eğitimlerine çalışırken de devam edebilmektedir.

Doğan Holding, gençlerin profesyonel hayata hazırlanmasında stajların büyük önem taşıdığı inancıyla, grup şirketlerinde lise ve üniversite öğrencilerine staj imkânı sağlamaktadır. Grup şirketlerinde yapılan stajlarda gençler, çeşitli departmanlardaki iş süreçlerini tanımakta ve bu süreçlere destek olmaktadır.
Ücretlendirme, Yan Haklar ve Tazminat Uygulamaları
Piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler çerçevesinde, "eşit işe eşit ücret" prensibinin benimsendiği Doğan Holding ücret politikasında ücret kademeleri, piyasa eğilimlerine ve performansa bağlı olarak belirlenmekte ve güncellenmektedir. Yıllık ücret artışı, Holding Yürütme Komitesi Başkanı’nın onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde ve oranlarda belirlenerek ücretlere yansıtılır. Ücret politikasına ilaveten tüm çalışanlara unvanları doğrultusunda bazı yan hak paketleri sunulmaktadır.

Çalışanlarımızın özel sağlık sigortaları bulunmakta olup kurumlarımızda yer alan iş yeri hekimleri ve yardımcı sağlık personeli insan kaynakları birimlerimizle sürekli olarak bağlantı içinde çalışan sağlığının en üst düzeyde denetler. Periyodik aşılama, göz kontrolü gibi kanuni uygulamalar atlanmadan ivedilikle yerine getirilir.
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.