İNSAN KAYNAKLARI
Bizimle çalışmak
ister misiniz?

Kurum Profili

Doğan Holding’in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide olan yurt içi ve yurt dışı bağlı ortaklık ve iştiraklerindeki toplam personel sayısı 8.635’dir (yurt içi 7.724) (31 Aralık 2015: 8.678; yurt içi 7.547). Yurt içinde istihdam edilen personelin %30,4’ü kadınlardan oluşurken; 5 yıldan uzun süredir Grup şirketlerinde istihdam edilen çalışan oranı ise %45,7’dir.

Genç bir çalışan profiline sahip olan Doğan Holding’de, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yurt içi personelin %57,1’lik kısmı 18-35 yaş arasındaki çalışanlardan oluşmaktadır. Holding genelinde yaş ortalaması ise 34’tür.

İnsan Kaynakları Profili (Yurt İçi)

Cinsiyet %
Kadın 30
Erkek 70
Kıdem %
0 - 5 yıl 54
5 - 10 yıl 20
10 - 15 yıl 12
15 - 30 yıl 13
30 yıl üstü 1
Yaş %
30 ve altı 38
31 - 35 20
36 - 45 30
46 ve üstü 12
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.