FİNANSAL HİZMETLER

Finansal Hizmetler ve Diğer

2006 yılında Doğan Holding bünyesinde kurulan Doruk Finansman, Türkiye’de Konut Finansmanı Yasası kapsamında kurulan ilk konut finansmanı şirketidir.

Nisan 1999’da kurulan ve Haziran 2001’de yeniden yapılanan Doruk Faktoring, Doğan Grubu’nun alacaklarının tahsilini üstlenmiştir.

18.12.2014 tarihinde Doğan Holding tarafından kurulan Öncü Girişim Sermayesi’nin yatırım vizyonu, toplumsal yaşamda saydamlık, ekonomik yaşamda bireyin refah ve istikrarına etkin olarak katkı yapacak hizmetler, ticaret ve endüstri platformlarında verimli ve sürdürülebilir yatırımların gerçekleştirilmesidir.

Doruk Finansman

Doruk Finansman

Doruk Finansman A.Ş.
Doruk Finansman A.Ş.
Adres
Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Cad. No.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli / İstanbul
Tel
0212 677 01 75 - 76
Faks
0212 336 89 01
2006 yılında Doğan Holding bünyesinde faaliyete geçen Doruk Finansman A.Ş. (“Doruk Finansman”; eski unvanıyla DD Finansman A.Ş.) Türkiye’de Konut Finansmanı Yasası kapsamında kurulan ilk konut finansmanı şirketidir.

Doruk Finansman, 5582 sayılı Konut Finansmanı (Mortgage) Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte 2007 yılında BDDK’ya lisans başvurusunda bulunmuştur. Doruk Finansman, BDDK’dan faaliyet iznini aldığı 2008 yılından bu yana konut finansmanı alanında faaliyet göstermektedir. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) üyesi olan Doruk Finansman, BDDK’dan sigorta acenteliği için de onay almıştır.

25 Ağustos 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket’in pay sahiplerinden Deutsche Bank AG’ye ait %49 oranındaki hisselerin tamamının Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’ye devir ve teslimi onaylanmıştır. Şirket, 15 Kasım 2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Esas Sözleşmesi'ni tadil ederek, şirket unvanının Doruk Finansman A.Ş. olmasına ve ödenmiş sermayesinin 30 milyon Türk Lirası’na çıkarılmasına karar vermiştir.

Şirket 2018 yılında; sektörel ve firma bazında yaygın risklerle bilançosunu büyütmeyi ve pazar payını artırmayı; yeni firma kazanımıyla müşteri tabanını genişletme, yeni ürünler geliştirme ve kullanma, kaliteli ve hızlı hizmet vererek müşteri bağımlılığını sağlamayı hedeflemektedir.

Doruk Finansman; taşıt kredisi, dayanıklı tüketim malları teminine ilişkin krediler, konut kredisi, ipotek teminatlı bireysel finansman kredisi, hizmet sektörü kredileri ve stok finansmanı kredisi vermeye yetkilidir.

Doruk Faktoring

Doruk Faktoring

Doruk Faktoring
Doruk Faktoring A.Ş.
Adres
Kuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cd. N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli/İstanbul
Tel
0212 677 01 75-76
Faks
0212 677 09 01
1999 yılında kurulan ve 2001’de yeniden yapılanan Doruk Faktoring A.Ş. (“Doruk Faktoring”; eski unvanıyla Doğan Faktoring A.Ş.), Doğan Medya Grubu’nun reklam ve diğer alacaklarının tahsilini üstlenmiştir.

Faktoring işlemlerinin tamamını gerçekleştiren (tahsilat, finansman, istihbarat, muhasebe vb.) Doruk Faktoring, Doğan Grubu’na ve medya sektörüne verdiği tahsilat hizmetleriyle bu konuda uzmanlaşmış bir yapıya sahiptir.

Doruk Faktoring, tahsilat hizmetlerinin yanında, muhasebe, mutabakat, hukuk ve finansman hizmetleri gibi iş görme fonksiyonlarını gerçekleştirmekte, özkaynakları ve kullandığı krediler ile yarattığı fonların tamamına yakın kısmını Grup dışındaki firmalara kullandırmaktadır.

Mayıs 2017’de JCR Eurasia Doruk Faktoring’i yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek uzun vadeli ulusal notunu A+(TRK), görünümünü ise pozitif olarak belirlemiştir. Doruk Faktoring Haziran 2017’de Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 300 milyon Türk Lirası tutarında borçlanma aracı ihraç izni almış ve Eylül 2017’de 90 milyon Türk Lirası nominal değerli ilk tahvil ihracını gerçekleştirmiştir.

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’ye (KKB) üye olan Doruk Faktoring; karşılıksız çek bilgileri, risk raporu ve çek raporu sorgulaması yapabilmenin yanı sıra kredi müşterilerine ait birleştirilmiş limit ve risk bilgileri sağlayabilmekte ve faktoring alanındaki yetkin ekibiyle ticari alacaklar konusunda geniş kapsamlı risk analizleri gerçekleştirerek müşterilerin karşılaşabilecekleri tahsilat sorunlarını minimuma indirebilmektedir.

Doruk Faktoring, 6361 sayılı kanuna istinaden kurulan ve üyeliği zorunlu olan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’nin üyesidir.

Öncü Girişim Sermayesi

Öncü Girişim Sermayesi

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Adres
Burhaniye mah. Kısıklı cad. No:65 Üsküdar/İstanbul
Tel
0216 556 90 00
Faks
0216 556 92 83
Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Öncü GSYO”) 18.12.2014 tarihinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından kurulmuştur. Öncü GSYO’nun vizyonu; gelir yaratan, ürünü/hizmeti ortada olan, aktif olarak ticari faaliyet gösteren, ekibi kuvvetli, ürün/pazar uyumunu yakalamış, büyümeye geçiş aşamasını tamamlamış ve şirket için bir sonraki aşama (ürün,üretim, pazar vb.) için yatırım arayan şirketlere akıllı para koyarak finansman desteği sağlamaktır. Öncü GSYO’nun misyonu, Doğan Grubu’nun büyüme motoru olmak, Türkiye için potansiyel taşıyan girişim projelerini değerlendirmek, Doğan Grubu bünyesinde yapılması planlanan yeni yatırım alanlarını değerlendirmek ve sinerji için çalışmaktır.

Öncü GSYO’nun yatırım politikası; istikrarlı, sürdürülebilir ve sıhhatli bir büyüme ile beraber, yüksek kârlılık, nakit üretme kabiliyeti ve ortalamanın veya emsallerinin üzerinde sermaye verimliliği sağlama potansiyeli olan ve bu potansiyele erişmek için sermaye ve yönetim tecrübesi ihtiyacı içinde bulunan Türkiye’de yerleşik girişim şirketlerine, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından onaylanan prensipler (Yatırım Politikası) dâhilinde yatırım yapmaktır.© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.