FİNANSAL HİZMETLER

Finansal Hizmetler ve Diğer

2006 yılında Doğan Holding bünyesinde kurulan Doruk Finansman, Türkiye’de Konut Finansmanı Yasası kapsamında kurulan ilk konut finansmanı şirketidir.

Nisan 1999’da kurulan ve Haziran 2001’de yeniden yapılanan Doğan Faktoring, Doğan Grubu’nun reklam ve diğer alacaklarının tahsilini üstlenmiştir.

18.12.2014 tarihinde Doğan Holding tarafından kurulan Öncü Girişim Sermayesi’nin yatırım vizyonu, toplumsal yaşamda saydamlık, ekonomik yaşamda bireyin refah ve istikrarına etkin olarak katkı yapacak hizmetler, ticaret ve endüstri platformlarında verimli ve sürdürülebilir yatırımların gerçekleştirilmesidir.
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.