MEDYA

Medya

Doğan Holding, Doğan Yayın İlkeleri çerçevesinde yürüttüğü çağdaş ve objektif yayıncılık ile Türkiye’de lider ve öncü bir rol üstlenmiştir.

Yaklaşık 40 yıldır, yazılı, görsel, işitsel medya, basım ve dağıtım alanlarındaki güçlü konumu ve başarıları ile medya sektörünün liderleri arasında yer alan Doğan Holding, 16 Mayıs 2018 itibarıyla medya sektöründeki faaliyetlerinden büyük ölçüde çıkmıştır.

26.08.2014

Bağlı ortaklığımız Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi Ticaret Sicili'nde tescil olmuştur. Birleşme'nin ticaret siciline tescili ile Doğan Yayın Holding A.Ş. 26.08.2014 tarihinde tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sona ermiştir.

Saygılarımızla,
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.