FİNANSAL HİZMETLER

Öncü Girişim Sermayesi

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Adres
Burhaniye mah. Kısıklı cad. No:65 Üsküdar/İstanbul
Tel
0216 556 90 00
Faks
0216 556 92 83
Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Öncü GSYO) 18 Aralık 2014 tarihinde Doğan Holding tarafından kurulmuştur.Öncü GSYO’nun yatırım vizyonu, toplumsal yaşamda saydamlık, ekonomik yaşamda bireyin refah ve istikrarına etkin olarak katkı yapacak hizmetler, ticaret ve endüstri platformlarında verimli ve sürdürülebilir yatırımların gerçekleştirilmesi üzerine kuruludur.

Öncü GSYO’nun yatırım politikası; istikrarlı, sürdürülebilir ve sıhhatli bir büyüme ile beraber, yüksek kârlılık, nakit üretme kabiliyeti ve ortalamanın veya emsallerinin üzerinde sermaye verimliliği sağlama potansiyeli olan ve bu potansiyele erişmek için sermaye ve yönetim tecrübesi ihtiyacı içinde bulunan Türkiye’de yerleşik girişim şirketlerine, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından onaylanan prensipler (Yatırım Politikası) dâhilinde yatırım yapmaktır. Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 36 milyon Türk Lirası’ndan 51 milyon Türk Lirası’na artırılması 27.12.2016 tarih ve 9228 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.