ENERJİ

Petrol Arama ve Üretim

GAS PLUS ERBİL (GPE)

Gas Plus Erbil’in %20 net payı ile iştirak edilen Kuzey Irak’taki petrol arama-üretim faaliyetlerinde, 2014-2015 yılları arasında Bastora ve Benenan sahalarında Faz-1 kapsamında kazılan üretim kuyularından üretim yapılmıştır. Bu sahalarda üretilen petrolün bir kısmı ihraç edilirken, büyük bir kısmı iç pazarda satılmıştır. Elde edilen veriler, 2015-2016 yıllarında değerlendirilmiş ve özellikle ağır petrol üretim teknolojilerine odaklanılmıştır. 2016 yılında Faz-2 geliştirme programı kapsamında mühendislik çalışmaları yapılmış ve mevcut kuyularda üretime devam edilirken ilave bir kuyu ile üretim artışı hedeflenmiştir. 2017 yılında mevcut kuyulardan birinde üretime devam etmek üzere teknik bir operasyon yapılmış olup, kuyu üretime hazırlanmaktadır. Ekim 2017 sonunda sondajına başlanan Hawler-1A 3-branşlı yatay üretim kuyusunun 2018 yılı ilk çeyreğinde üretime hazır hale gelmesi hedeflenmektedir. 2018 yılında Benenan-3 ve Hawler-1A çoklu yatay kuyularından üretim yapılması ve elde edilen üretim verileri kullanılarak takip eden saha geliştirme programlarının mühendislik tasarım çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.

© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.