ENERJİ

Petrol Arama ve ÜretimGAS PLUS ERBİL (GPE)

Gas Plus Erbil’in %20 net payı ile iştirak edilen Kuzey Irak’taki petrol arama-üretim faaliyetlerinde, 2014-2015 yılları arasında Bastora ve Benenan sahalarında Faz-1 kapsamında kazılan üretim kuyularından üretim yapılmıştır. Bu sahalarda üretilen petrolün bir kısmı ihraç edilirken büyük bir kısmı iç pazarda satılmıştır. Elde edilen veriler 2015-2016 yıllarında değerlendirilmiş ve özellikle ağır petrol üretim teknolojilerine odaklanılmıştır. 2016 yılında Faz-2 geliştirme programı kapsamında mühendislik çalışmaları yapılmış ve mevcut kuyularda üretime devam edilirken ilave bir kuyu ile üretim artışı hedeflenmiştir. 2017 yılında mevcut kuyulardan birinde üretime devam etmek üzere teknik bir operasyon yapılması ve Benenan sahasında yatay bir üretim kuyusu sondajı planlanmaktadır.

© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.