KURUMSAL SORUMLULUK

İş Sağlığı ve Güvenliği


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası için tıklayın.

Doğan Grubu’nda, İş Sağlığı ve Güvenliği’nde (“İSG”), Holding ve iştirakler genelinde sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflenmektedir. İSG fonksiyonu, sektörel gereklilikler gözetilerek, mevcut İSG politika, yönetmelik ve prosedürleri ile beraber, 6331 sayılı İSG Kanunu çerçevesinde yönetilmektedir. İSG mevzuatının yanında, Gruba bağlı tüm şirketlerin ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) prensiplerine ve insan hakları gibi evrensel standartlara uygun çalışması esastır.

İSG konularını düzenleyen 6331 sayılı Kanun ve buna bağlı olarak yayınlanan yönetmelikler çerçevesinde, acil durum eylem planları, eğitimler, işe giriş periyodik sağlık kontrolleri, özel görevler için muayene ve sağlık taramaları, hijyen kontrolleri, ortam ölçümleri, iş makineleri kontrolleri ve taşeron izlenmesi gibi faaliyetler, Grup genelindeki uzmanlar tarafından icra edilmekte, yıllık denetim iş planları çerçevesinde, Holding Denetim Birimi tarafından uyum ve iç kontrol gerekleri açısından denetlenmektedir.

İSG faaliyetlerinin gözetimi, Grup şirketlerinde çalışan sayısına bağlı olarak oluşturulmuş İSG Kurulları tarafından yerine getirilmekte ve Holding yönetim organlarına periyodik olarak bilgi verilmektedir. Ayrıca, İSG riskleri, Grup şirketlerinin “Riskin Erken Saptanması Komiteleri”nde görüşülerek, aksiyon alım/takip süreçleri işletilmektedir.

2017’de, Grubun İSG organizasyonu, bu alandaki risklerin merkezi ve etkin bir şekilde gözetilmesi ve yönetilmesi amaçlanarak, “Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı”na bağlanmıştır. Yeni yapıda, Grup genelindeki İSG risklerinin, bilgi teknolojileri katkısı ile sistematik/anlık izlenmesi, raporlanması ve bu sayede aksiyon takip sürecinin de proaktif olarak gerçekleşmesi ile beraber verimliliğin, sinerjinin ve etkinliğin artırılması hedeflenmektedir.

© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.