KURUMSAL SORUMLULUK

Sürdürülebilir Büyüme ve Çevre


Doğan Grubu Çevre Politikası için tıklayın.


Doğan Holding’te Çevre İle İlgili Projeler

Doğan Holding, idari binalarında çevresel sürdürülebilirlik koşullarının sağlanması için güncel teknolojik gelişmeleri ve yasal düzenlemeleri yakından takip etmekte ve gerekli uygulamaları hızla hayata geçirmektedir. Holding’in 2011 yılından beri kullandığı yeni yönetim binasında AB çevre normlarına uygun olarak üretilen yeni nesil soğutma cihazları ve bu cihazlarda çevre dostu R 410 ve R 132 gazları kullanılmaktadır. Son teknoloji ürünü modern ve çevre dostu yangın söndürme sistemleri ile donatılan Holding binasında, yangın söndürücü tüplerin sistemdeki ağırlığı azaltılmış, FM 200 ve Novac 1230 gazı içeren, çevre ve insan sağlığına daha uyumlu ve AB standartlarına uygun sistemler kurulmuştur. Binada kullanılan ısı izolasyon teknolojisi sayesinde, ısınma amacıyla kullanılan doğal gaz ve soğutma amacıyla kullanılan elektrik tüketiminde tasarruf sağlanmış ve binanın CO2 salınımı da önemli ölçüde azaltılmıştır.Medya

Doğan Burda:

Çevre bilinci ile hareket eden Doğan Burda, 2017 yılında tükettiği toplam elektrik miktarını %13,3 oranında azaltarak 182.710 kWh’a düşürürken; 1.073 ton kağıdı da geri dönüşüme göndermiştir. 2015 yılından itibaren tükettiği toplam su miktarını düzenli olarak azaltmaktadır.

Her sene ELLE Dergisi’nin Haziran sayısı yeşil sayı olarak çıkarılmaktadır. 2017 yılında da sürdürülebilirlik, çevre, doğa ve moda ilişkisini kapsayan konulara değinilmiştir.

Enerji

Bünyesindeki tüm santrallerde faaliyetlerin yasal mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan Doğan Enerji, tüm çalışmalarını çevre dostu bir anlayışla yürütmektedir. Doğan Enerji, tüm santrallerinde 6831 sayılı “Orman Kanunu” ve “Orman Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik”, 2872 sayılı “Çevre Kanunu” ve “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik”, 29274 sayılı “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 29865 Sayılı “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” uyarınca alınması gereken tüm belgelerin alınmasını sağlamıştır.

Şah RES: Şah RES’te karbon emisyon azaltımı çalışmaları kapsamında Gold Standart kayıt süreci tamamlanmış ve 2011-2017 yılları arasında 1.192.668 ton CO2 emisyon azaltımı sağlanmıştır. Yürüttüğü çevre çalışmaları kapsamında yaklaşık 800 adet ağaç diken Şah RES, Bursa Milli Parklar Yabani Hayatı Koruma Müdürlüğü’ne araç, personel ve çeşitli cihazlar temin etmiştir. Kış döneminde yabani kuşlar için kuş yemlikleri ve karacaların beslenmesi amacıyla uygun noktalara yem bırakma çalışmaları yapılmaktadır. Santral sahasının orman ve yabani hayatı koruma bölgesinde kalması sebebiyle çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterilmekte olup; faaliyetlerin yürütülmesinde ilgili kurumlar ile sürekli irtibat kurulmakta ve faaliyetler doğayla uyum içinde sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2 senedir yürütülen ve otoyolların ve yol geçişlerinin yabani hayata olan etkilerini izleyen bir proje çalışmasını konu alan 30 dakikalık bir belgeselin hazırlanması için sponsor olunmuştur. Yılsonunda bitirilen proje ve çekilen belgesel, ulusal kanallarda yayınlanmak üzere, Bakanlık görevlilerine teslim edilmiştir.

Çevre faaliyetleri kapsamında kalite uyumluluk çalışmalarını 2015 ve 2016 yıllarında tamamlayan Şah RES’in ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgeleri bulunmakta olup; santral periyodik denetimlerden geçmektedir. Sürdürülebilirlik çalışmaları adına yapılan diğer kalite uyumluluk çalışmaları kapsamında ise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri alınmıştır.

Mersin RES: Mersin RES’te karbon emisyon azaltımı çalışmaları kapsamında Gold Standart kayıt süreci tamamlanmış ve 2011-2017 yılları arasında 543.971 ton CO2 emisyon azaltımı sağlanmıştır. Bulunduğu bölgenin çevresel koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen Mersin RES, işletme sahası içindeki birçok alanda ağaçlandırma çalışmaları yapmıştır. Santral sahasının kuşların göç yollarının yakınında bulunması sebebiyle, 6 aylık periyotlarda kuş gözlem faaliyetleri yapılmakta ve sonuçlar ilgili kurumlara raporlanmaktadır. Santral sahasının yakınında bulunan köylerin mağduriyetini önlemek için gürültü ölçümleri yapılarak raporlanmaktadır. Ek kapasite çalışmaları kapsamında ÇED olumlu raporu alınarak gerekli tüm faaliyetlerin çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılması garanti altına alınmış ve civar köylerde düzenlenen Halkın Bilgilendirilmesi Toplantıları’nda bölgede yaşayan vatandaşların şikayet ve önerileri dinlenmiştir. Köy halkının çevre konularındaki hassasiyetlerini ve sosyal yaşamdaki ihtiyaçlarını karşılamak için azami çaba gösterilmektedir.

Çevre faaliyetleri kapsamında kalite uyumluluk çalışmalarını 2015 ve 2016 yıllarında tamamlayan Şah RES’in ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgeleri bulunmakta olup; santral periyodik denetimlerden geçmektedir. Sürdürülebilirlik çalışmaları adına yapılan diğer kalite uyumluluk çalışmaları kapsamında ise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri alınmıştır.

D-Tes(9): Elektrik üretimi yapmayarak sadece elektrik satışı ve ticareti yapan D-Tes’de çevre ve sürdürülebilirlik konularına önem verilmektedir. Doğan Enerji’nin portföyündeki tüm üretim santrallerinden satışını yaptığı elektrik çevreye zararsız, temiz, yeşil ve yenilenebilir kaynaklıdır. Kalite uyumluluk çalışmalarını 2016 yılında tamamlayan D-Tes’in ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri bulunmaktadır. DOEL firmasının aynı belgeleri alması için 2018 yılında çalışmalar devam ettirilecektir.

(9) D-Tes Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., 28.12.2017 tarihinde Galata Wind Enerji A.Ş. ile birleşerek infisah olmuştur. Eylül 2017 döneminden itibaren tüm ticari faaliyetler D-Tes Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. firmasından DOEL Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. firmasına transfer edilmiştir.

Aslancık Elektrik: Aslancık HES için karbon validasyon çalışmaları tamamlanmış olup, verifikasyon süreci devam etmektedir. Verifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Aslancık HES’te 2014-2017 yılları arasında 514.454 ton CO2 emisyon azaltımı sağlanması öngörülmektedir. Kalite uyumluluk çalışmalarını 2015-2016 yıllarında tamamlayan Aslancık Elektrik, çevre faaliyetleri kapsamında Aslancık HES ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerini almıştır.

Boyabat Elektrik: Boyabat HES’te tamamlanan VCS karbon verifikasyon çalışmaları kapsamında 2012-2017 yılları arasında net 1.679.952 ton CO2 emisyon azaltımı sağlanmıştır.Kalite uyumluluk çalışmalarını 2014-2016 yıllarında tamamlayan Boyabat Elektrik, çevre faaliyetleri kapsamında Boyabat HES ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerini almıştır. Sürdürülebilirlik çalışmaları adına yapılan diğer kalite uyumluluk çalışmaları kapsamında ise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri alınmıştır.

Sanayi

Çelik Halat: İş süreçlerinde Çevre Kanunu’nun getirdiği yükümlülüklere özenle uyan Çelik Halat, gerçekleştirdiği üretim faaliyetlerinin çevreyi en az derecede etkilemesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde alınması gereken çevre izni 2015 yılı başında alınmıştır.

Çelik Halat süreçlerinde yoğun biçimde kullandığı suyu, kuyu suyu ve arıtmada geri dönüşüm yoluyla elde edilen su olmak üzere 2 kaynaktan sağlamaktadır. Şirket, devreye aldığı “İleri Arıtım” sistemi ile doğal kaynakları daha etkin kullanmayı ve maliyetleri azaltmayı hedeflemektedir. Bu süreçte oluşan atık sular ise kontrollü olarak İSU kanalına deşarj edilmekte ve İSU tarafından periyodik olarak kontrolleri yapılmaktadır. Yapılan tüm periyodik kontrollerde alınan numunelerin istenen değerleri karşıladığı tespit edilmiştir

Üretim süreçlerinde oluşan hava emisyonlarının, ilgili mevzuata uygun olarak kontrol altında tutulması için yetkili kuruluşlarca düzenli olarak “Emisyon Ölçümleri” yapılmaktadır. Atık yönetimiyle ilgili tüm yasal mevzuatı takip ederek yükümlülüklerini yerine getiren Çelik Halat, faaliyetleri sonucu oluşan atıkların azaltılması ve atıkların etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla, aşağıdaki çalışmaları sistematik bir biçimde gerçekleştirmektedir:

• Tehlikesiz atık sınıfında olan arıtma çamuru, uygun koşullarda tehlikesiz atık konteynırlarıyla lisanslı firmalara gönderilmektedir.

• Ambalaj atıkları konusundaki çalışmalar “ÇEVKO Vakfı” iş birliği ile yürütülmektedir.

• Tehlikeli atıklar, tesis içinde “Geçici Atık Depolama İzni” bulunan alanda ve tehlikeli atıklar için oluşturulmuş konteynırlarda geçici olarak depolanmakta ve lisanslı kuruluşlara gönderilmektedir.

• Ofislerde ve üretim sahasındaki belli bölgelerde atık piller için toplama üniteleri bulunmakta ve toplanan piller TAP’tan (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) yetki almış kuruluşlara teslim edilmektedir.

• Tehlikeli atık sınıfında değerlendirilen ve kullanım süresi dolduktan sonra çıkan atık yağlar, “1. Kategori Atık Yağ” sınıfında olup, sistemde tekrar kullanılmakta ve/veya “Lisanslı Geri Kazanım Tesisleri”ne gönderilmektedir.

• Üretim sahasında oluşan kontamine malzemeler için toplama üniteleri mevcuttur. Bu alanlarda toplanan malzemeler lisanslı kuruluşlara gönderilmektedir.

• Tüm atıkların tesis içinde toplanması, mevzuata uygun olarak tasnif edilmesi ve bertaraf ettirilmesi işlemleri titizlikle yürütülmektedir.

Çelik Halat, enerji ve doğal kaynakları mümkün olan en verimli biçimde kullanmak üzere çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda elektrik, doğal gaz ve su kullanımları yakından takip edilmekte, gereksiz kullanımlar önlenmekte ve süreçlerin daha verimli çalışması için teknik çalışmalar yapılmaktadır.

Şirket, çevre konusundaki duyarlılığının tüm yönetim ekibi ve çalışanlar tarafından da benimsenmesi amacıyla işe yeni giren operatör ve beyaz yakalı çalışanlar için çevre yönetim sistemleri alanında işbaşı eğitimleri vermektedir. Bununla birlikte tüm çalışanlar yılda en az bir kez “Çevre Bilinçlendirme” eğitimlerine katılmaktadır.

Çelik Halat, çevre hizmeti aldığı çevre danışmanlık firmasının yetkilendirilmiş personeli tarafından çevre mevzuatı kapsamında desteklenmekte ve şirket içi denetimler düzenli olarak yapılmaktadır.

Çelik Halat’ın geri kazandığı su miktarı 2017 yılında bir önceki yıla göre %30,2 oranında azalarak 69.614 m3 olmuştur. Doğru planlama ile üretim sürecinin değişmesi ile beraber tüketilen toplam su miktarı bir önceki yıla göre %26,8 azalarak 80.649 m3’e gerilemiştir. Çelik Halat’ın tükettiği toplam elektrik miktarını 2017 yılında %5,8 oranında artarak 29.393 MWh olmuştur. Kojenerasyon ünitesi sayesinde geri kazandığı elektriği 2017 yılında bir önceki yıla göre %30 artırarak 11.961 MWh’a çıkaran Çelik Halat; yaklaşık 17 ton kağıdı da geri dönüşüme göndermiştir (2016 yılında 15,1 ton).

Ditaş: Üretim süreçlerini çevreye duyarlılık anlayışıyla yürüten Ditaş, bu alandaki yükümlülüklerini hassasiyetle yerine getirmektedir. Doğal kaynakların korunmasını amaçlayan Ditaş, 2017 yılında 15.120 m3 suyu geri kazanarak 8 yılda toplam 92.423 m3 su geri kazanmıştır. Ditaş’ın tükettiği su miktarı 2017 yılında bir önceki yıla göre %13,1 oranında artarak 56.889 m3 olmuştur. Geri kazanılan su miktarının toplam tüketimine oranı ise 2017 yılında %27 olmuştur (2016 da %14). Tüketilen toplam elektrik miktarı 2017 yılında bir önceki yıla göre %3,5 oranında azalarak 10.142 MWh olmuştur.

2017 yılında fabrikada oluşan toplam 43.152 kg kâğıt, karton ve plastik atık geri dönüşüm firmalarına gönderilerek yaklaşık 739 ağacın kesilmesinin önüne geçilmiştir. 20 yılı aşkın süredir kalite ve çevre yönetim sertifikalarıyla çalışan Ditaş, 2017 yılında ISO/TS 16949:2009 Kalite Yönetim Sertifikası denetimini başarıyla tamamlamış ve ISO belgesini 3 yıllığına yenilemiştir. ISO Belgesi’nin IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sertifikası’na dönüştürülmesi için gerekli işlemlere Mayıs 2018’de gerçekleştirilecek denetimden sonra başlanması öngörülmektedir. Mevcut ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Sertifikası’nı 2017 yılında yenileyerek ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistem sertifikası almaya hak kazanan Ditaş, FORD Q1 kalite belgesine de sahiptir.

2016 yılında, iç ve dış süreç denetimlerini Alman VDA 6.3 standardına göre yapmaya başlayan Ditaş, denetimlerden başarıyla geçmiştir. Bunun yanı sıra, 2017 yılında MAN’ın VDA 6.3 denetiminden de başarıyla geçilerek MAN’ın global tedarikçisi olmaya hak kazanılmıştır.

Ditaş üretim yapmayı planladığı havacılık ve demiryolu endüstrisi ile ilgili standartların sertifikalarını alma çalışmalarına 2017 yılında başlamıştır. Havacılık sektörü için yerli helikopterde kullanılmak üzere parça tasarlanmış ve ilk prototipe üretilen parçalar takılmıştır.

Turizm

Milta Bodrum Marina: Uluslararası bir marina olan Milta Bodrum Marina, yatçılar tarafından aranan kalite standartlarını sağlaması, sahip olduğu altyapı ve hizmetleri ile çevreye verdiği önemden ötürü 1997 yılından bu yana her yıl “Mavi Bayrak” ödülü almaktadır. Avrupa Birliği tarafından verilen “5 Altın Çıpa” ödülünün de sahibi olan Milta Bodrum Marina, TÜRÇEV tarafından “Türkiye’nin En İyi Çevre Bilinçlendirme ve Eğitim Etkinlikleri Ödülü”ne bu yıl da layık görülmüştür. Milta Bodrum Marina 2017 yılında, tükettiği su miktarının %45’ine denk gelen 12.852 m3 suyu geri kazanmıştır. Milta Bodrum Marina, tükettiği toplam elektrik miktarını 2017 yılında bir önceki yıla göre %4 oranında azaltırken; 70 kg atık kağıdı da geri dönüşüme göndermiştir.

Atık su, katı atık, sintine ve madeni yağlar dahil toplam atık miktarı 2.538 ton olurken; bertaraf gönderilen toplam miktar ise 7,8 ton olmuştur.

Milta Işıl Club: Milta Işıl Club, turizmde önemli bir yeri olan ve çevreye karşı duyarlılığın bir göstergesi olarak kabul edilen “Mavi Bayrak”ı 2017 yılında da tesislerinde dalgalandırmıştır. Tatil köyünde güneş enerjisi ve gün ısı sistemi kullanılmaya devam edilirken, çevre dostu uygulamaların kapsamı genişletilmiş ve tüm işletmede doğa dostu temizlik malzemelerinin kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Milta Işıl Club 2017 yılında, tükettiği su miktarının %94,5’ine denk gelen 36.000 m3 suyu geri kazanırken; tükettiği su miktarını da bir önceki yıla göre %3 oranında azaltarak 38.090 m3’e indirmiştir. Milta Işıl Club 1,16 ton kağıdı geri dönüşüme göndermiştir.

Marina Vista: Marina Vista, 2016 yılından itibaren güneş enerjisi ilavelerini tamamlayarak ısı pompası kullanımına başlamış ve motorin kullanımını sıfıra indirmiştir. Marina Vista tarafından atık pil kutularında toplanan piller Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği’ne (“TAP”) ve belediye çevre temizlik birimlerine teslim edilirken; oda ve genel alanlarda da led ve tasarruflu ampuller kullanılmaktadır.

Marina Vista 2017 yılında belediyenin atık tesislerine 65,50 kg atık pil teslim etmiştir. Tesiste, 2017 yılında tüketilen toplam su miktarı bir önceki yıla göre %17 azaltılarak 581 tona düşürülmüştür. Elektrik kullanımı ise otel doluluğundaki artışa bağlı olarak geçen yılın %4 üzerinde gerçekleşmiştir.

Diğer Faaliyet Alanları

Kelkit Doğan Besi: Doğan Organik Süt Sığırcılığı İşletmesi, bölge halkının ekonomik gelişimlerini sürekli kılmak amacıyla 2018 yılı itibariyle, faaliyet konusunda değişikliğe giderek, sığır besiciliğine geçti. Tüm faaliyetlerini çevreye duyarlı bir yaklaşımla yürüten Kelkit Doğan Besi, bu konudaki yasal gereklilikleri yerine getirirken, düzenlediği eğitimlerle de çalışanlarının çevre konusundaki farkındalığını yükseltmektedir. Şirket, çevresel sorumluluk kapsamında, mevzuat gereği gerçekleştirdiği uygulamaları her yıl T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirmektedir.

© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.