KURUMSAL SORUMLULUK

Sürdürülebilir Büyüme ve Çevre


Doğan Grubu Çevre Politikası için tıklayın.


Doğan Holding’te Çevre İle İlgili Projeler

Doğan Holding, idari binalarında çevresel sürdürülebilirlik koşullarının sağlanması için güncel teknolojik gelişmeleri ve yasal düzenlemeleri yakından takip etmekte ve gerekli uygulamaları hızla hayata geçirmektedir. Holding’in 2011 yılından beri kullandığı yeni yönetim binasında AB çevre normlarına uygun olarak üretilen yeni nesil soğutma cihazları ve bu cihazlarda çevre dostu R 410 ve R 132 gazları kullanılmaktadır. Son teknoloji ürünü modern ve çevre dostu yangın söndürme sistemleri ile donatılan Holding binasında, yangın söndürücü tüplerin sistemdeki ağırlığı azaltılmış, FM 200 ve Novac 1230 gazı içeren, çevre ve insan sağlığına daha uyumlu ve AB standartlarına uygun sistemler kurulmuştur. Binada kullanılan ısı izolasyon teknolojisi sayesinde, ısınma amacıyla kullanılan doğal gaz ve soğutma amacıyla kullanılan elektrik tüketiminde tasarruf sağlanmış ve binanın CO2 salınımı da önemli ölçüde azaltılmıştır.Medya

Doğan Burda: Çevre bilinci ile hareket eden Doğan Burda, 2016 yılında tükettiği toplam elektrik miktarını %5,4 azaltarak 210.837 kWh’a düşürürken, 1.470 ton kağıdı da geri dönüşüme göndermiştir.

Enerji

Bünyesindeki tüm santrallerde faaliyetlerin yasal mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan Doğan Enerji, tüm çalışmalarını çevre dostu bir anlayışla yürütmektedir. Doğan Enerji, tüm santrallerinde 6831 sayılı “Orman Kanunu” ve “Orman Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik”, 2872 sayılı “Çevre Kanunu” ve “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik”, 29274 sayılı “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 29865 Sayılı “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” uyarınca alınması gereken tüm belgelerin alınmasını sağlamıştır.

Şah RES: Şah RES’te karbon emisyon azaltımı çalışmaları kapsamında Gold Standart kayıt süreci tamamlanmış ve 2011-2016 yılları arasında 1.012.853 ton CO2 emisyon azaltımı sağlanmıştır. Yürüttüğü çevre çalışmaları kapsamında yaklaşık 750 adet ağaç diken Şah RES, Bursa Milli Parklar Yabani Hayatı Koruma Müdürlüğü’ne araç, personel ve çeşitli cihazlar temin etmiştir. Kış döneminde yabani kuşlar için kuş yemlikleri ve karacaların beslenmesi amacıyla uygun noktalara yem bırakma çalışmaları yapılmaktadır. Santral sahasının orman ve yabani hayatı koruma bölgesinde kalması sebebiyle çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterilmekte olup; faaliyetlerin yürütülmesinde ilgili kurumlar ile sürekli irtibat kurulmakta ve faaliyetler doğayla uyum içinde sürdürülmektedir.

Çevre faaliyetleri kapsamında kalite uyumluluk çalışmalarını 2015 ve 2016 yıllarında tamamlayan Şah RES’in ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgeleri bulunmakta olup; santral periyodik denetimlerden geçmektedir. Sürdürülebilirlik çalışmaları adına yapılan diğer kalite uyumluluk çalışmaları kapsamında ise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri alınmıştır.

Mersin RES: Mersin RES’te karbon emisyon azaltımı çalışmaları kapsamında Gold Standart kayıt süreci tamamlanmış ve 2011-2016 yılları arasında 466.838 ton CO2 emisyon azaltımı sağlanmıştır. Bulunduğu bölgenin çevresel koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen Mersin RES, işletme sahası içindeki birçok alanda ağaçlandırma çalışmaları yapmıştır. Santral sahasının kuşların göç yollarının yakınında bulunması sebebiyle, 6 aylık periyotlarda kuş gözlem faaliyetleri yapılmakta ve sonuçlar ilgili kurumlara raporlanmaktadır. Santral sahasının yakınında bulunan köylerin mağduriyetini önlemek için gürültü ölçümleri yapılarak raporlanmaktadır. Ek kapasite çalışmaları kapsamında civar köylerde düzenlenen Halkın Bilgilendirilmesi Toplantılarında bölgede yaşayan vatandaşların şikayet ve önerileri dinlenmiştir. Köylerde yaşayan halkın çevre konularındaki hassasiyetleri giderilmeye çalışılmıştır.

Çevre faaliyetleri kapsamında kalite uyumluluk çalışmalarını 2015 ve 2016 yıllarında tamamlayan Şah RES’in ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgeleri bulunmakta olup; santral periyodik denetimlerden geçmektedir. Sürdürülebilirlik çalışmaları adına yapılan diğer kalite uyumluluk çalışmaları kapsamında ise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri alınmıştır.

D Tes: Elektrik üretimi yapmayarak sadece elektrik satışı ve ticareti yapan D Tes’de çevre ve sürdürülebilirlik konularına önem verilmektedir. Kalite uyumluluk çalışmalarını 2016 yılında tamamlayan D Tes’in ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri bulunmaktadır.

Aslancık Elektrik: Aslancık HES için karbon validasyon çalışmaları tamamlanmış olup verifikasyon süreci devam etmektedir. Verifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Aslancık HES’te 2013-2016 yılları arasında net 357.727 ton CO2 emisyon azaltımı sağlanacağı öngörülmektedir.

Kalite uyumluluk çalışmalarını 2015-2016 yıllarında tamamlayan Aslancık Elektrik, çevre faaliyetleri kapsamında Aslancık HES için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerini almıştır. Sürdürülebilirlik çalışmaları adına yapılan diğer kalite uyumluluk çalışmaları kapsamında ise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri alınmıştır.

Boyabat Elektrik: Boyabat HES’te tamamlanan VCS karbon verifikasyon çalışmaları kapsamında 2012-2016 yılları arasında net 1.422.572 ton CO2 emisyon azaltımı sağlanmıştır.

Kalite uyumluluk çalışmalarını 2014-2016 yıllarında tamamlayan Boyabat Elektrik, çevre faaliyetleri kapsamında Boyabat HES için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerini almıştır. Sürdürülebilirlik çalışmaları adına yapılan diğer kalite uyumluluk çalışmaları kapsamında ise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri alınmıştır.

Sanayi

Çelik Halat: İş süreçlerinde Çevre Kanunu’nun getirdiği yükümlülüklere özenle uyan Çelik Halat, gerçekleştirdiği üretim faaliyetlerinin çevreyi en az derecede etkilemesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu kapsamda, 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde alınması gereken çevre izni 2015 yılı başında alınmıştır.

Çelik Halat süreçlerinde yoğun biçimde kullandığı suyu, kuyu suyu ve arıtmada geri dönüşüm yoluyla elde edilen su olmak üzere 2 kaynaktan sağlamaktadır. Şirket, devreye aldığı “İleri Arıtım” sistemi ile doğal kaynakları daha etkin kullanmayı ve maliyetleri azaltmayı hedeflemektedir. Bu süreçte oluşan atık sular ise kontrollü olarak İSU kanalına deşarj edilmekte ve İSU tarafından periyodik olarak kontrolleri yapılmaktadır. Yapılan tüm periyodik kontrollerde alınan numunelerin istenen değerleri karşıladığı tespit edilmiştir.

Üretim süreçlerinde oluşan hava emisyonlarının, ilgili mevzuata uygun olarak kontrol altında tutulması için yetkili kuruluşlarca düzenli olarak “Emisyon Ölçümleri” yapılmaktadır. Atık yönetimiyle ilgili tüm yasal mevzuatı takip ederek yükümlülüklerini yerine getiren Çelik Halat, faaliyetleri sonucu oluşan atıkların azaltılması ve atıkların etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla, aşağıdaki çalışmaları sistematik bir biçimde gerçekleştirmektedir:

• Tehlikesiz atık sınıfında olan arıtma çamuru, uygun koşullarda tehlikesiz atık konteynırlarıyla lisanslı firmalara gönderilmektedir.
• Ambalaj atıkları konusundaki çalışmalar “ÇEVKO Vakfı” işbirliği ile yürütülmektedir.
• Tehlikeli atıklar, tesis içinde “Geçici Atık Depolama İzni” bulunan alanda ve tehlikeli atıklar için oluşturulmuş konteynırlarda geçici olarak depolanmakta ve lisanslı kuruluşlara gönderilmektedir.
• Ofislerde ve üretim sahasındaki belli bölgelerde atık piller için toplama üniteleri bulunmakta ve toplanan piller TAP’tan (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) yetki almış kuruluşlara teslim edilmektedir.
• Tehlikeli atık sınıfında değerlendirilen ve kullanım süresi dolduktan sonra çıkan atık yağlar, “1. Kategori Atık Yağ” sınıfında olup, sistemde tekrar kullanılmakta ve/ veya “Lisanslı Geri Kazanım Tesisleri”ne gönderilmektedir.
• Üretim sahasında oluşan kontamine malzemeler için toplama üniteleri mevcuttur. Bu alanlarda toplanan malzemeler lisanslı kuruluşlara gönderilmektedir.
• Tüm atıkların tesis içinde toplanması, mevzuata uygun olarak tasnif edilmesi ve bertaraf ettirilmesi işlemleri titizlikle yürütülmektedir.

Çelik Halat, enerji ve doğal kaynakları mümkün olan en verimli biçimde kullanmak üzere çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda elektrik, doğal gaz ve su kullanımları yakından takip edilmekte, gereksiz kullanımlar önlenmekte ve süreçlerin daha verimli çalışması için teknik çalışmalar yapılmaktadır.

Şirket, çevre konusundaki duyarlılığının tüm yönetim ekibi ve çalışanlar tarafından da benimsenmesi amacıyla işe yeni giren operatör ve beyaz yakalı çalışanlar için çevre yönetim sistemleri alanında işbaşı eğitimleri vermektedir. Bununla birlikte tüm çalışanlar yılda en az bir kez “Çevre Bilinçlendirme” eğitimlerine katılmaktadır.

Çelik Halat, çevre hizmeti aldığı çevre danışmanlık firmasının yetkilendirilmiş personeli tarafından çevre mevzuatı kapsamında desteklenmekte ve şirket içi denetimler düzenli olarak yapılmaktadır.

Geri kazandığı su miktarını 2016 yılında bir önceki yıla göre %53,2 oranında artırarak 99.764 m3’e çıkaran Çelik Halat, geri kazanılan su miktarının toplam su tüketimi içindeki oranını da %45,5’den %47,5’e yükseltilmiştir. Üretim sürecinin değişmesi karşılığı mecbur kalınan su tüketim artışı geri kazanılan suyun daha etkin kullanılması ile bertaraf edilmeye çalışılmıştır. Tükettiği toplam elektrik miktarını 2016 yılında %1,4 oranında azaltarak 27.778 MWh’a düşüren Çelik Halat, kojenerasyon ünitesi ile 2016 yılında 9.186 MWh elektriği geri kazanırken; 15,1 ton kağıdı da geri dönüşüme göndermiştir.

Ditaş: Üretim süreçlerini çevreye duyarlılık anlayışıyla yürüten Ditaş, bu alandaki yükümlülüklerini hassasiyetle yerine getirmektedir. Doğal kaynakların korunmasını amaçlayan Ditaş kullandığı suyun geri kazanımı amacıyla 2010 yılında başlattığı TTGV Projesi kapsamında, 7 yılda toplam 77.303 m3 su geri kazanılmış ve 295.607 Türk Lirası tasarruf sağlanmıştır.

2016 yılında fabrikada oluşan toplam 16.300 kg kâğıt, karton ve plastik atık geri dönüşüm firmalarına gönderilerek yaklaşık 277 ağacın kesilmesinin önüne geçilmiştir. Ditaş 2016 yılında, tükettiği su miktarını bir önceki yıla göre %23,8 oranında azaltarak 50.292 m3’e indirmiştir. Tüketilen toplam elektrik miktarı ise aynı dönemde %4,6 oranında azaltılarak 10.511 MWh’a düşürülmüştür.

Turizm

Milta Bodrum Marina: Uluslararası bir marina olan Milta Bodrum Marina, yatçılar tarafından aranan kalite standartlarını sağlaması, sahip olduğu altyapı ve hizmetleri ile çevreye verdiği önemden ötürü 1997 yılından bu yana her yıl “Mavi Bayrak” ödülü almaktadır. Avrupa Birliği tarafından verilen “5 Altın Çıpa” ödülünün de sahibi olan Milta Bodrum Marina, TÜRÇEV tarafından “Türkiye’nin En İyi Çevre Bilinçlendirme ve Eğitim Etkinlikleri Ödülü”ne layık görülmüştür. Milta Marina 2016 yılında, tükettiği su miktarının %63’üne denk gelen 16.684 m3 suyu geri kazanırken; tükettiği su miktarını da 26.462 m3’e indirmiştir. Milta Bodrum Marina tükettiği toplam elektrik miktarını 2016 yılında bir önceki yıla göre %12 oranında azaltırken; 97 kg atık kağıdı da geri dönüşüme göndermiştir.

Milta Işıl Club: Milta Işıl Club, turizmde önemli bir yeri olan ve çevreye karşı duyarlılığın bir göstergesi olarak kabul edilen “Mavi Bayrak”ı 2016 yılında da tesislerinde dalgalandırmıştır. Tatil köyünde güneş enerjisi ve gün ısı sistemi kullanılmaya devam edilirken, çevre dostu uygulamaların kapsamı genişletilmiş ve tüm işletmede doğa dostu temizlik malzemelerinin kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Milta Işıl Club 2016 yılında, tükettiği su miktarının %30’una denk gelen 10.880 m3 suyu geri kazanırken; tükettiği su miktarını da bir önceki yıla göre %27,8 oranında azaltarak 39.138 m3’e indirmiştir. Milta Işıl Club, tükettiği toplam elektrik miktarını da aynı dönemde %9 oranında azaltmıştır.

Marina Vista: Marina Vista 2016 yılında güneş enerjisi ilavelerini tamamlayarak ısı pompası kullanımına başlamış ve motorin kullanımını sıfıra indirmiştir. Marina Vista tarafından atık pil kutularında toplanan piller Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği’ne (TAP) ve belediye çevre temizlik birimlerine teslim edilirken; oda ve genel alanlarda da led ve tasarruflu ampuller kullanılmaktadır.

Marina Vista 2016 yılında 1.642 kg (günde 4,5 kg) atık kağıdı geri dönüşüme göndermiş ve 20 yaşındaki 160 adet ağacın kurtarılmasına katkıda bulunmuştur. Tesiste 2016 yılında tüketilen toplam su miktarı bir önceki yıla göre %58 oranında azaltılarak 702 tona düşürülmüştür.

Diğer Faaliyet Alanları

Doğan Dış Ticaret: Doğan Dış Ticaret 2016 yılında operasyonlarını daha kaliteli ve güvenli hale getirmek amacıyla ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini almıştır.

© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.