KURUMSAL YÖNETİM

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Doğan Holding’in 20.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.


PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Adres
Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler 34357 Beşiktaş İstanbul
Telefon
+ 90 (212) 326 60 60
Fax
+ 90 (212) 326 60 50
Web sitesi
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.