KURUMSAL YÖNETİM

Ortaklık Yapısı

1. Doğrudan Ortaklık Yapısı(1)

Pay Sahibi Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) İmtiyazlı Pay
Adilbey Holding A.Ş. 1.290.679.019 49,32 Yoktur
Aydın Doğan 222.047.300 8,49 Yoktur
Doğan Ailesi 155.079.225 5,93 Yoktur
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kısım 949.132.744 36,27 Yoktur
Toplam 2.616.938.288 100,00
(1) %5’ten yüksek paya sahip olan pay sahiplerinin isimlerini, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip olduklarını göstermektedir.


2. Dolaylı Ortaklık Yapısı(2)

Pay Sahibi Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) İmtiyazlı Pay
Aydın Doğan 760.404.121 29,06 Yoktur
Işıl Doğan 247.388.641 9,45 Yoktur
Arzuhan Yalçındağ 165.435.845 6,32 Yoktur
Vuslat Sabancı 164.534.106 6,29 Yoktur
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner 164.534.106 6,29 Yoktur
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı 165.508.724 6,32 Yoktur
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kısım 949.132.744 36,27 Yoktur
Toplam 2.616.938.288 100,00
(2) Dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle %5’ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerini, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip olduklarını göstermektedir.
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.