KURUMSAL YÖNETİM

Politikalar

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Kişisel Verilerin Silinmesi Politikası
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
Tazminat Politikası
Türk İş Kanunu’na göre Grup bir hizmet yılını doldurmak kaydıyla sebepsiz olarak işine son verilen, askere çağrılan, vefat eden veya 25 yıl (kadınlar için 20 yıl) hizmetini tamamladıktan sonra emekli olan ve emeklilik yaşına ulaşan (kadınlar için 58 erkekler için 60) personeline kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tutar, her hizmet yılı için en fazla, 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla belirlenen ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan katsayılar çerçevesinde açıklanan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlı olmak üzere, bir aylık maaşa eşittir.
Tedarik Zinciri Yönetimi Politikası
Doğan Yayın İlkeleri
Doğan Holding’in medya alanındaki misyonu haber, eğlence ve eğitim için içerik ve medya araçları üretmek, geliştirmek ve bunları hizmet sunduğumuz kitlelere en yaratıcı şekillerde ulaştırmaktır.

Doğan’ın yayın kuruluşları küresel düzeyde her türlü mecradan, 7 gün 24 saat boyunca, her formda ve birçok farklı dilde özel haber, içerik ve hizmet sunan; gündemi belirleyen, okuru ve izleyicisiyle diyaloğa giren ve hayatlarına değer katan kuruluşlardır.

Ortak değerleri, yayıncının ve çalışanların en önemli ortak varlığı, yayın ilkelerinin temelidir. Ortak değerleri, aynı zamanda, okur ve izleyicisiyle arasındaki sözleşmenin de esasını oluşturur.

Doğan’ın yayın kuruluşları okur ve izleyicilerine mümkün olan en iyi kalitede, meslek etik ilkelerine uygun, yaratıcı, zaman zaman kalıp ve gelenekleri kıran, ama her zaman okur ve izleyicilerine saygılı bir yayıncılık faaliyeti vaad eder.


Görsel ve İşitsel Basın Yayın İlkeleri

Yazılı Basın Yayın İlkeleri
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.