YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Birleşme

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. – Doğan Yayın Holding A.Ş. Birleşmesi

Pay Sahiplerinin İncelemesine Sunulan Belgeler
Şirketimizin, bağlı ortaklığı Doğan Yayın Holding A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) gereğince pay sahiplerimizin incelemesine sunulan belgeler;

SPK Tarafından Onaylanan Duyuru Metni Bölüm 1

SPK Tarafından Onaylanan Duyuru Metni Bölüm 2

Birleşme Sözleşmesi

Birleşme Raporu

Uzman Kuruluş Raporu

31.12.2013 Finansal Rapor

31.12.2012 Finansal Rapor

31.12.2011 Finansal Rapor

31.12.2013 Faaliyet Raporu

31.12.2012 Faaliyet Raporu

31.12.2011 Faaliyet Raporu

31.03.2014 Ara Dönem Finansal Raporu

Esas Sözleşme Tadil Metni
Birleşme ile İlgili Sıkça Sorulan SorularDoğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. – Doğan Platform Yatırımları A.Ş. Birleşmesi
Adobe Acrobat Reader PDF uzantılı dosyaları görüntüleyebileceğiniz ve yazıcıdan çıktı alabileceğiniz ücretsiz bir yazılımdır. Programı yüklemek için buraya tıklayınız.
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.