YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Finansal Duran Varlık Edinimi (DTV)

18.05.2018

Söz konusu pay senetlerinin alımı, 6 Nisan 2018 tarihinde Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında imzalanan "Hisse Satış Sözleşmesi" kapsamında ve Sözleşme'nin imzalanması neticesinde meydana gelen "kontrol" değişikliği sebebiyle Commerz Film GmbH'ın "satma hakkı opsiyonu"nu kullanması sonucunda gerçekleşmiştir.

Daha önce yapmış olduğumuz özel durum açıklamalarında da belirtildiği üzere; Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında imzalanan "Hisse Satış Sözleşmesi" kapsamında, Commerz Film GmbH'a ait söz konusu Doğan TV Holding A.Ş. pay senetlerinin 26.000.000 Amerikan Doları bedel karşılığında Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satışı ve devri nakden ve peşin olarak gerçekleştirilecektir. Söz konusu pay devrinin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.

Finansal Duran Varlık EdinimiÖnceki Sayfa
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.