YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

29.05.2018

Mezkur Birleşme İşlemi sonucunda tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sona eren Doğan Yayın Holding A.Ş'nin, 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Gündem'in 5'inci maddesinde görüşülerek onaylanan Birleşme Kararı'nın iptali talebi ile açılan Dava'nın 9 Mart 2016 tarihinde yapılan duruşmasında; Karşı Taraflar'ın (Davacıların), talepleri İlgili Mahkeme tarafından red edilmiştir. Davacılar'ın söz konusu Mahkeme Kararı'nı temyiz ettikleri 03.05.2016 tarihli Özel Durum Açıklamamız vasıtasıyla daha önce kamuya duyurulmuştu.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından "temyiz harcının süresinde ödenip ödenmediği (tamamlanıp tamamlanmadığı) tespit edilerek karar verilmediği" gerekçesiyle dosyanın ilk derece mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir. İlk derece mahkemesi de "davacılar tarafından tamamlanması gereken temyiz harcı ve temyiz yoluna başvuru harcı süresinde tamamlanmadığından davacıların temyiz başvuru taleplerinin reddi" yönünde hüküm kurmuştur.Davacılardan İzzettin Aygül' ün ilk derece mahkemesinin söz konusu kararını temyiz ettiği 29.03.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamız vasıtasıyla kamuya açıklanmıştı.

Bilgimiz dahilinde söz konusu temyiz süreci halen devam etmekte olup, konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuya açıklama yapılacaktır.

İş bu açıklamamız Sermaye Piyasası Kurulu' nun Özel Durumlar Tebliği' nin (II-15.1) 23'üncü maddesinin 7'nci fıkrası gereğince bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır.

 Önceki Sayfa
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.