YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

İştirak Hissesi Devri

21.06.2018

Daha önce kamuya açıkladığımız üzere; Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında imzalanan "Hisse Satış Sözleşmesi" gereğince, "Hisse Satış Sözleşmesi"'nde belirlenen "kapanış" koşullarının yerine getirilmesi ve satış/devir işlemlerinin yasal olarak usulüne uygun bir şekilde tamamlanması neticesinde, toplam 893.000.000 Amerikan Doları tutarındaki "Satış Bedeli", 16 Mayıs 2018 tarihinde tam, nakit olarak ve kullanımı serbest bir şekilde Şirketimiz hesabına intikal etmişti.

Son olarak söz konusu "Hisse Satış Sözleşmesi" gereğince, mevcut durum itibariyle eski ticaret unvanı ile Doğan TV Holding A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz ve Doğan TV Holding A.Ş. sermayesinin % 6,68'ini temsil eden 138.999.811 adet pay senedinin de Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye devri 21 Haziran 2018 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır. "Hisse Satış Sözleşmesi"ne göre 26.000.000 ABD Doları olarak belirlenen söz konusu pay senetlerinin satış ve devir bedelinin 5.000.000 ABD Dolar'lık kısmı 21 Haziran 2018 tarihinde (bugün) nakden ve peşin olarak tahsil edilmiş ve serbest bir şekilde Şirketimiz hesabına intikal etmiştir. Kalan 21.000.000 ABD Doları tutarındaki bakiye ise vade farkı ile birlikte 31 Temmuz 2018 tarihinde tahsil edilecektir. Bu tutarın da tahsil edilmesi ile birlikte, mezkur hisse satış işlemi kapsamında toplam tahsil edilmiş tutar 919.000.000 ABD Doları'na ulaşacaktır.

 Önceki Sayfa
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.