YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Garantörlük kapsamındaki banka kredisi yükümlülüğünün yerine getirilmesi hakkında

29.06.2018

Müşterek yönetime tabi "iş ortaklığı" statüsünde olan iştirakimiz Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'deki "ardıl" mahiyetteki uzun vadeli proje finansman kredisi ile ilgili olarak, Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'deki iştirak payımız oranında (%33) garantör olduğumuz 28.250.075.93 ABD Doları ve 25.575.430.24 Euro bugün Akbank T.A.Ş.'ye nakden ve defaten ödenmiştir. Bu ödemeyle birlikte, Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'deki "ardıl'' mahiyetteki uzun vadeli proje finansman kredisindeki yükümlülüğümüz sona ermiş ve tamamen ortadan kalkmıştır.

Finansal raporumuzun ilgili dipnotlarında düzenli olarak kamuya açıkladığımız üzere; Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'de, sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. vasıtasıyla dolaylı sahip olduğumuz ve Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. sermayesinin %33'ünü temsil eden hisse senetleri, Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'deki diğer uzun vadeli finansal borçlar nedeniyle daha önce finansal kuruluşlara rehin olarak verilmiş olup, bunlar haricinde Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. lehine tesis etmiş olduğumuz doğrudan veya dolaylı başkaca herhangi bir rehin, teminat veya kefalet işlemi/yükümlülüğü bulunmamaktadır.Önceki Sayfa
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.