YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alımı Hakkında – Doruk Faktoring

06.09.2018

Yönetim Kurulumuz'un 06.09.2018 tarihli toplantısında;

 

Şirketimiz'in tamamı ödenmiş 40.000.000 Türk Lirası sermayesinde %99,99 oranından pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığımız Doruk Faktoring A.Ş.'nin, 6 Eylül 2018 tarihinde ihraç ettiği, 176 gün vadeli, ihraç anında vadeye olan yıllık bileşik brüt getiri oranı % 30,4326 ve yıllık basit brüt getiri oranı % 27,4380 olarak hesaplanan, ihraç ve satışını nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği kupon ödemeli finansman bonolarından 22.870.000 (Yirmikimilyon sekizyüzyetmişbin) Türk Lirası karşılığında, 22.870.000 (Yirmikimilyon sekizyüzyetmişbin) Türk Lirası nominal değerde, 228.700 (İkiyüzyirmisekizbin yediyüz) adet alınmasına karar verilmiştir.

 

İhraç ve satışın tamamlanmasını takiben söz konusu finansman bonoları, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır.

 

İşlem tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")' nun "II-17.1. Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kriterlerin altında kaldığından ayrıca bir "değerleme raporu" alınmamıştır.

 

 Önceki Sayfa
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.