YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

İştirak hissesi satış karlarının pasifte özel bir fona alınması

25.02.2019

Yönetim Kurulumuz 22.02.2019 tarihinde;

 

Kurulumuz'un 06.04.2018 tarih ve 2018/14 sayılı Kararı ile satışına karar verilen ve yasal olarak satış ve devir işlemleri 16.05.2018 tarihinde tamamlanan medyada faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların hisse senetlerinin satışı ve devri nedeniyle, Vergi Mevzuatı'na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları ("Yasal Muhasebe Kayıtları")'nda 295.149.082,08 Türk Lirası tutarında "iştirak hissesi satış karı" oluştuğu,

 

Kurulumuz'un 11.05.2018 tarih ve 2018/25 sayılı Kararı ile satışına karar verilen ve yasal olarak satış ve devir işlemleri 30.05.2018 tarihinde tamamlanan Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin hisse senetlerinin satışı ve devri nedeniyle, Yasal Muhasebe Kayıtları'nda 289.661.308,88 Türk Lirası tutarında "iştirak hissesi satış karı" oluştuğu,

 

görülerek;

 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesindeki istisnadan yararlanacak söz konusu toplam 584.810.390,96 Türk Lirası "iştirak hissesi satış karı"nın vergiden istisna tutulacak %75'lik kısmının (438.607.793,22 Türk Lirası), Vergi Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mali mevzuata uygun olarak, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ile SPK'nın konuya ilişkin Kararları çerçevesinde hesaplanacak,01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplamasına dahil edilmeyerek, pasifte "özel bir fon" hesabına alınmasına,

 

karar vermiştir.Önceki Sayfa
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.