YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Pay Alım Bildirimi – Milpa

07.03.2019

Şirketimiz'in doğrudan bağlı ortaklığı Milpa Ticari ve Sınai Ürünle Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş ("Milpa").'nin 178.354.952 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 208.000.000,-Türk Lirası'na artırılmasında, Şirketimiz tarafından verilen 19.12.2018 tarihli "Satınalma Taahhütnamesi" kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 "İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği"nin 15'inci maddesi hükümlerine uygun olarak, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan beheri 1,-Türk Lirası nominal değerli 111.539,074 adet payın, beher hisse 1,4860 Türk Lirası üzerinden olmak üzere, toplam 165.747,06-Türk Lirası bedel üzerinden Şirketimiz tarafından satın alınması işlemleri 07.03.2019 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.Önceki Sayfa
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.