YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili

09.05.2019

Yönetim Kurulumuz 09.05.2019 tarihinde (bugün);

 

Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline;

 

İCRA KURULU

 

ADI SOYADI        GÖREVİ

 

Çağlar Göğüş        Başkan (CEO)

Ahmet Toksoy       Üye (Mali İşler Başkanı (CFO))

Tolga Babalı          Üye (Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu)

Vedat Mungan      Üye (Stratejik Planlama ve İş Yönetiminden Sorumlu)

 

Kurulumuz'un, Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

 

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

 

ADI SOYADI                  GÖREVİ

 

Hüseyin Faik Açıkalın      Başkan

Hacı Ahmet Kılıçoğlu       Üye

 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

 

ADI SOYADI                   GÖREVİ

 

Hacı Ahmet Kılıçoğlu       Başkan

Agah Uğur                        Üye

Murat Doğu                      Üye

 

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,

 

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

 

ADI SOYADI                  GÖREVİ

 

Hüseyin Faik Açıkalın     Başkan

Hacı Ahmet Kılıçoğlu      Üye

Agah Uğur                       Üye

Ahmet Toksoy                  Üye

Ebru Gül                          Üye

 

Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

 

karar vermiştir.Önceki Sayfa
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.