YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Doğrudan Bağlı Ortaklık Sona Erme

22.07.2019

Tamamı ödenmiş 67.000.000 Türk Lirası sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'nin, yine tamamı ödenmiş 6.000.000 Türk Lirası sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Glokal Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'yi devralması suretiyle Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.07.2019 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir. Mezkur birleşme işlemi sonrasında "Glokal Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş" tasfiyesiz olarak sona ermiştir. Sözkonusu birleşme işleminin konsolide finansal tablolarımız üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.Önceki Sayfa
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.