YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alımı Hakkında – Aytemiz

09.08.2019

Yönetim Kurulumuz 09.08.2019 tarihinde (bugün);

 

Şirketimiz'in sermayesinin tamamına sahip olduğu Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, tamamı ödenmiş 636.000.000 Türk Lirası sermayesinde %50 oranında doğrudan pay sahibi olduğu dolaylı bağlı ortaklığımız Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin; 09 Ağustos 2019 tarihinde (bugün), 350 gün vadeli, 3 aylık TRLIBOR+%1,50 yıllık basit faiz oranı (1'inci kupon dönemsel faiz oranı %5,0847) referans alınmak suretiyle hesaplanan, üç ayda bir faiz ödemeli kuponlu finansman bonosu ihracı gerçekleştirdiği; ihraç tutarının toplam nominal değerinin 50.000.000 Türk Lirası ve 1,00 Türk Lirası itibari değerli olduğu; ihraç edilecek finansman bonolarının çoğunluğunun (%90) satışının Doğan Grubu dışındaki şirketlere yapıldığı görülerek;

 

5.000.000 Türk Lirası karşılığında, 5.000.000 Türk Lirası nominal değerde, 5.000.000 adet Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. Finansman Bonosu (ISIN Kodu: TRAYTM72018) alımı yapılmasına karar verilmiştir.

 

Alım fiyatı, işbu ihraçta alım yapan diğer 3'üncü kişilerin alım fiyatları ile aynıdır.

 

İşlem tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")' nun "II-17.1. Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kriterlerin altında kaldığından ayrıca bir "değerleme raporu" alınmamıştır.

 Önceki Sayfa
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.