YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Tarih Aralığı Kelimeyle Ara

* Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş hakkında yayınlanan Özel Durum Açıklamaları'nın tamamı için Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesini (www.kap.org.tr) ziyaret edebilirsiniz.
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında – Aslancık
  15.01.2020

  Yönetim Kurulumuz'un 15.01.2020 tarihli (bugün) toplantısında;

  devamı
 • Kredi Derecelendirme Hizmetinin Sona Erdirilmesi
  30.12.2019

  Moody's den alınan kredi derecelendirme hizmeti sona erdirilmiştir.

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında – Doğan Enerji
  26.12.2019

  Şirketimiz'in 1.334.126.430 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %100 oranında paya sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Doğan Enerji")'nin sermayesinin, Şirketimiz'in Doğan Enerji'den olan alacaklarının sermayeye dönüştürülmesi suretiyle tamamen iç kaynaklardan karşılanmak üzere, 1.809.522.230 Türk Lirası'na çıkarılması, Doğan Enerji'nin 25.12.2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanmıştır. Sermaye artırım tutarı olan 475.395.800 Türk Lirası, daha önce kamuya açıkladığımız üzere Doğan Enerji'nin sermayesinde %33,00 oranında paya sahip olduğu iş ortaklığı konumundaki Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. adına Şirketimiz'in garantör sıfatıyla yaptığı kredi borç yapılandırması ödemelerinden ibaret olup, bahse konu sermaye artırımının Şirketimiz'den herhangi yeni bir nakit çıkışı yaratması söz konusu değildir.

  devamı
 • Sermaye Artırımına İştirak - Aslancık
  20.12.2019

  Yönetim Kurulumuz'un 20.12.2019 tarihli (bugün) toplantısında;

  devamı
 • Yatırım Bankası Kuruluş Başvurusu
  06.12.2019

  Şirketimiz'in sermayesinde %99,99 oranında paya sahip olacağı "D Yatırım Bankası Anonim Şirketi"nin, 150.000.000 Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kuruluşuna izin alınmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulduğu, 20.09.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile daha önce kamuya duyurulmuştu.

  devamı
 • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi
  05.11.2019

  Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Saha"), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu 10 üzerinden 9,50 (%94,99)' ye yükseltmiştir. SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde, nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin farklı şekilde ağırlıklandırılması ile belirlenmektedir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun alt kategoriler itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

  devamı
 • Yatırım Bankası Kuruluş Başvurusu
  20.09.2019

  Şirketimiz, "D Yatırım Bankası Anonim Şirketi"nin kuruluşuna izin almak üzere bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur.

  devamı
 • Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
  09.09.2019

  Bir internet haber sitesinde (www.bloomberg.com), Şirketimiz'in mevcut bir yatırım bankasını satın alacağı veya yatırım bankacılığı lisanı için başvuru yapacağı konusunda bir haber yer almıştır.

  devamı
 • Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
  04.09.2019

  Bazı sosyal medya sitelerinde, Doğan Grubu'nun yurt içinde faaliyet gösteren bazı medya varlıklarını satın almak suretiyle tekrar medya sektörüne döneceği yönünde söylentiler yer aldığı öğrenilmiştir.

  devamı
 • Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
  21.08.2019

  Şirketimiz bünyesinde gerçekleşen birleşme işlemi sonucunda, tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sona eren Doğan Yayın Holding A.Ş'nin, 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Gündem'in 5'inci maddesinde görüşülerek onaylanan Birleşme Kararı'nın iptali talebi ile açılan ve muhtelif tarihlerde Şirketimiz tarafından kamuya yapılan açıklamalar ile sürekli güncellenen dava süreçlerinde, son olarak yapılan temyiz başvurusunun da Yargıtay tarafından Şirketimiz lehine red edilmesi ve ilk derece mahkemesinin kararının onanması neticesinde, bahse konu hukuki süreç Şirketimiz lehine sonuçlanmış ve karar kesinleşmiştir.

  devamı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Sonraki > 
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.