YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Tarih Aralığı Kelimeyle Ara

* Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş hakkında yayınlanan Özel Durum Açıklamaları'nın tamamı için Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesini (www.kap.org.tr) ziyaret edebilirsiniz.
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında – İlke
  31.05.2019

  Yönetim Kurulumuz'un 31.05.2019 tarihli (bugün) toplantısında; Şirketimiz'in, 1.099.632.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin sermayesinin 30.000.000 Türk Lirası tutarında tamamı nakden artırılarak 1.129.632.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin 24.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığı da görülerek, yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına karar verilmiştir. İlke Turistik Yatırımlar A.Ş, mezkur sermaye artırımından sağlayacağı fonu, sermayesine %25 oranında doğrudan iştirak ettiği Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin artırılmasında kullanacaktır.

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında – Öncü
  31.05.2019

  Yönetim Kurulumuz'un 31.05.2019 tarihli (bugün) toplantısında; Sermayesine %75 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 17.04.2019 tarih ve 2019/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 80.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında, yeni pay alma hakkımızın tamamen kullanılmasına ve bu çerçevede nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 90.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında – Doğan Enerji
  31.05.2019

  Yönetim Kurulumuz'un 31.05.2019 tarihli (bugün) toplantısında; Şirketimiz'in, 1.157.900.320 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 176.226.110 Türk Lirası tutarında tamamı nakden artırılarak 1.334.126.430 Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığı da görülerek, yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına karar verilmiştir.

  devamı
 • Pay Geri Alım Bildirimi - DOHOL
  22.05.2019

  Şirketimiz 20 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında 22.05.2019 tarihinde 180.000 adet kendi payını Borsa'dan satın almıştır.

  devamı
 • Pay Geri Alım Bildirimi - DOHOL
  14.05.2019

  Şirketimiz 20 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında 13.05.2019 tarihinde 830.005 adet kendi payını Borsa'dan satın almıştır.

  devamı
 • Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili
  09.05.2019

  Yönetim Kurulumuz 09.05.2019 tarihinde (bugün); Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline;

  devamı
 • Kesinleşen Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi hk
  18.04.2019

  Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 22.04.2019 'dur.

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında
  12.04.2019

  Yönetim Kurulumuz 12.04.2019 tarihli (bugün) toplantısında; Şirketimiz'in 13.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş.'nin sermayesinin 3.000.000 Türk Lirası nakden artırılmak suretiyle 16.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş.'nin 12.04.2019 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığı görülerek; yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına bu çerçevede sermaye artırımına katılım tutarımızın 3.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine, karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artırımından sağlanacak fonun tamamı Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. tarafından finansal borç ödemesinde kullanılacaktır.

  devamı
 • Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
  11.04.2019

  Yönetim Kurulumuz, Şirketimiz'in 20 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı'nın Yönetim Kurulu Başkanı; Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak belirlenmesine, Çağlar Göğüş'ün Murahhas Üye olarak görevlendirilmesine, karar vermiştir.

  devamı
 • Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
  29.03.2019

  Şirketimiz'in 20.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.03.2019 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.

  devamı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Sonraki > 
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.