YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Tarih Aralığı Kelimeyle Ara

* Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş hakkında yayınlanan Özel Durum Açıklamaları'nın tamamı için Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesini (www.kap.org.tr) ziyaret edebilirsiniz.
 • Sermaye Artırımına İştirak Hakkında - Aslancık
  12.02.2019

  Yönetim Kurulumuz'un 12.02.2019 tarihli (bugün) toplantısında; Şirketimiz'in 165.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %25 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 228.600.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'nin 30.01.2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında da onaylandığı görülerek; yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına, bu çerçevede sermaye artırımına katılım tutarımızın 15.900.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Bununla birlikte, Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinde %8,33 oranında pay sahibi olan doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de mezkur sermaye artırımında yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına ve bu çerçevede sermaye artırımına katılım tutarının 5.300.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar vermiştir.

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında – İlke Turistik
  07.01.2019

  Yönetim Kurulumuz 07.01.2019 tarihli (bugün) toplantısında; Şirketimiz'in 650.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı İlke Turistik Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin, tamamı şirket iç kaynaklarından ortaklara borçlar hesabından karşılanmak suretiyle toplam 449.632.000 Türk Lirası artırılarak 1.099.632.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı görülerek, gerekli muhasebe kayıtlarının yapılması suretiyle, İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nden olan "bağlı ortaklıklardan alacaklar" hesabında takip edilen 449.632.000 Türk Lirası tutarındaki alacağımızın, "bağlı ortaklıklar" hesabında ilgili alt hesaba aktarılmasına karar verilmiştir.

  devamı
 • Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
  03.01.2019

  Bazı sosyal medya ve e-posta hesaplarından Şirketimiz ile ilgili yalan, yanlış, yanıltıcı bilgiler verildiği, temeli olmayan söylenti çıkarıldığı ve yorumlar yapıldığı gözlemlenmekte olup, söz konusu bilgi, yorum ve söylentiler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Hisse fiyatını, Şirket değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkilediğini ve suç teşkil ettiğini düşündüğümüz söz konusu fiillere vesile olan e-posta ve sosyal medya hesapları hakkında yasal işlem yapılacaktır.

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında - Milpa
  19.12.2018

  Yönetim Kurulumuz'un 19.12.2018 tarihli (bugün) toplantısında; Sermayesine %83,04 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 19/12/2018 tarih ve 2018/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 178.354.952 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 208.000.000,-Türk Lirası'na artırılmasında, yeni pay alma hakkımızın tamamen kullanılmasına, Sermaye artırımında kullanılmayan tüm yeni pay alma haklarının, "Satınalma Taahhütnamesi" kapsamında Ortaklığımızca satın alınmasının taahhüt edilmesine, karar verilmiştir

  devamı
 • Kredi Derecelendirme Notu
  18.12.2018

  Moody's Şirketimiz'in "kurumsal aile derecelendirme notu"nu "Ba3" ve görünümünü "negatif" olarak belirlemiştir. Moody's'in konuya ilişkin Basın Bülteni, Moody's in ve Şirketimiz'in kurumsal internet sitelerinde yer almaktadır.

  devamı
 • Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Ataması
  12.12.2018

  Yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere, Yönetim Kurulumuz'un 12.12.2018 tarih ve 55 sayılı Kararıyla, Şirketimiz'de İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği görevlerine Çağlar Göğüş getirilmiştir. Çağlar Göğüş Yönetim Kurulu'ndaki "murahasslık" ve İcra Kurulu Başkanlığı görevlerine 15.01.2019 tarihi itibariyle başlayacaktır.

  devamı
 • Finansal Duran Varlık Edinimi – Trend Motosiklet
  23.11.2018

  Yönetim Kurulumuz 23.11.2018 tarihli (bugün) toplantısında; Tamamı ödenmiş 13.000.000 Türk Lirası sermayesine %99,90 oranında iştirak etmiş olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş.'nde; İbrahim Serdar Aral'ın sahibi bulunduğu beheri 1 Türk Lirası itibari değerdeki tamamı nama yazılı toplam 12.500 adet B Grubu pay senedinin, bedeli nakden ve peşinen ödenmek üzere itibari değeri üzerinden toplam 12.500 Türk Lirası bedel ile devir ve satın alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu devir ve satın alıma ilişkin işlemler 23.11.2018 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında – DHI
  16.11.2018

  Şirketimiz'in 65.000.000 Avro ödenmiş sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı DHI Investment B.V.'nin sermayesi, daha önce kamuya açıklandığı üzere hisse satış ve devir işlemleri (birlikte "kapanış işlemleri") 16 Mayıs 2018 tarihinde tamamlanan ve Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında imzalanan 6 Nisan 2018 tarihli "Hisse Satış Sözleşmesi" kapsamında gerçekleşen borç ve alacağın temliki işlemleri sonucunda Şirketimiz'in DHI Investment B.V.'den olan 484.000.156 Türk Lirası tutarındaki alacağının sermayeye dönüştürülmesi neticesinde 157.428.420 Avro'ya artırılmıştır.

  devamı
 • Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alımı Hakkında – Suzuki
  16.11.2018

  Yönetim Kurulumuz'un 16.11.2018 tarihli (bugün) toplantısında; Şirketimiz'in tamamı ödenmiş 67.000.000 Türk Lirası sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığımız Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'nin; 16 Kasım 2018 tarihinde (bugün) halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara Borsa İstanbul A.Ş. dışında ihraç ve satışını gerçekleştirdiği 179 gün vadeli, beher iskontolu satış fiyatı 86,619-Türk Lirası olan (100,00- Türk Lirası itibari değerli) finansman bonolarından 11.459.693,70 Türk Lirası karşılığında, 13.230.000 Türk Lirası nominal değerde, 132.300 adet alınmasına karar verilmiştir. Alım fiyatı, işbu ihraçta alım yapan diğer 3'üncü kişilerin alım fiyatları ile aynıdır.

  devamı
 • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi
  05.11.2018

  Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Saha"), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu 10 üzerinden 9,42 (%94,18)' ye yükseltmiştir. SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde, nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin farklı şekilde ağırlıklandırılması ile belirlenmektedir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun alt kategoriler itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

  devamı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Sonraki > 
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.