YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Tarih Aralığı Kelimeyle Ara

* Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş hakkında yayınlanan Özel Durum Açıklamaları'nın tamamı için Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesini (www.kap.org.tr) ziyaret edebilirsiniz.
 • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi
  05.11.2018

  Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Saha"), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu 10 üzerinden 9,42 (%94,18)' ye yükseltmiştir. SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde, nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin farklı şekilde ağırlıklandırılması ile belirlenmektedir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun alt kategoriler itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında – Trend Motosiklet
  02.11.2018

  Yönetim Kurulumuz 02.11.2018 tarihli (bugün) toplantısında; Şirketimiz'in 8.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %99,84 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş.'nin sermayesinin 5.000.000 Türk Lirası nakden artırılmak suretiyle 13.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş.'nin 26.10.2018 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığı ve sermaye artırımında kullanılmayan yeni pay alma haklarının şirketimiz tarafından kullanılması taahhüt edildiği görülerek; Şirketimiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın 5.000.000 Türk Lirası olarak kullanılmasına, karar verilmiştir

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında – Kelkit Besi
  03.10.2018

  Yönetim Kurulumuz 03.10.2018 tarihli (bugün) toplantısında; Şirketimiz'in 32.500.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Kelkit Doğan Besi İşletmeleri A.Ş.'nin sermayesinin 25.000.000 Türk Lirası nakden artırılmak suretiyle 57.500.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının Kelkit Doğan Besi İşletmeleri A.Ş.'nin 28.09.2018 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığı görülerek; Şirketimiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına, karar verilmiştir.

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında - İlke Turistik
  03.10.2018

  Yönetim Kurulumuz 03.10.2018 tarihli (bugün) toplantısında; Şirketimiz'in 168.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle ve dolaylı bağlı ortaklığımız Orta Anadolu Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 26.09.2018 tarih ve 2018/09 sayılı Kararı ile alımına karar verilen gayrimenkulün finansmanında kullanılmak üzere, 650.000.000 Türk Lirasına çıkarılmasında, sermaye artırımının İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin 28.09.2018 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığı görülerek; Şirketimiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına, karar verilmiştir.

  devamı
 • Maddi Duran Varlık Alımı
  03.10.2018

  Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş.'nin sahibi bulunduğu Yaklaşık 182.000 metrekare inşaat alanı üzerinde kurulu, buna ilave olarak metro ve metrobüs tünel hattı, bağlantı yolları ve otobüs durakları malik tarafından tamamlanan, 34.674 metrekare kiralanabilir ofis binasına (86 adet bağımsız bölüm) ve 42.554 metrekare kiralanabilir alışveriş merkezine (214 adet bağımsız bölüm) sahip, İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 2524 ada, 3 no.lu parsel üzerinde yer alan, ofis binası ve alışveriş merkezinden müteşekkil gayrimenkulün dolaylı bağlı ortaklığımız Orta Anadolu Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye satış ve devir işlemleri tapuda 03.10.2018 tarihinde (bugün) tescil edilmiş ve tamamlanmıştır.

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında - Neta
  27.09.2018

  Yönetim Kurulumuz 27.09.2018 tarihli (bugün) toplantısında; Şirketimiz'in 5.950.405 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Neta Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin 96.672.287,80 Türk Lirası kısmı Şirketimize olan borçlarının sermayeye dönüştürülmesi suretiyle nakden ve 377.307,20 Türk Lirası kısmı nakden karşılanmak suretiyle 103.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında, sermaye artırımının Neta Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri A.Ş.'nin 24.09.2018 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığı görülerek; Yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına,karar vermiştir.

  devamı
 • Maddi Duran Varlık Alımı
  26.09.2018

  Dolaylı Bağlı Ortaklığımız Orta Anadolu Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu' nun 26.09.2018 tarihli (bugün) toplantısında; 1. İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 2524 ada, 3 no.lu parsel üzerinde yer alan, ofis binası ve alışveriş merkezinden müteşekkil gayrimenkul ("Gayrimenkul")'ün, ayrıca yaptırılan metro ve metrobüs tüneli, bağlantı yolları ile otobüs durakları hariç, toplam inşaat alanının yakaşık 182.000 metrekare olduğu; alışveriş merkezinin (214 adet bağımsız bölüm) yaklaşık %92 doluluk oranı ile 42.554 metrekare kiralanabilir alana sahip olduğu; ofis binasının (86 bağımsız bölüm) yaklaşık %75 doluluk oranı ile 34.674 metrekare kiralanabilir alana sahip olduğu,

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında – İlke Turistik
  17.09.2018

  Yönetim Kurulumuz'un 17.09.2018 tarih (bugün) ve 2018/45 sayılı toplantısında; Şirketimiz'in 137.671.725 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin sermayesinin 30.328.275 Türk Lirası nakden artırılmak suretiyle 168.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin 17.09.2018 tarihinde (bugün) gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığı görülerek; Şirketimiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına, nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 30.328.275 Türk Lirası olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında – Marlin Otelcilik
  17.09.2018

  Yönetim Kurulumuz'un 17.09.2018 tarih (bugün) ve 2018/45 sayılı toplantısında; Şirketimiz'in 20.839.915 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Marlin Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin sermayesinin 4.160.085 Türk Lirası nakden artırılmak suretiyle 25.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının Marlin Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin 17.09.2018 tarihinde (bugün) gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığı görülerek; Şirketimiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına, nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 4.160.085 Türk Lirası olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında - Değer
  17.09.2018

  Yönetim Kurulumuz'un 17.09.2018 tarih (bugün) ve 2018/45 sayılı toplantısında; Şirketimiz'in 2.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin sermayesinin 18.000.000 Türk Lirası nakden artırılmak suretiyle 20.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin 17.09.2018 tarihinde (bugün) gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığı görülerek; Şirketimiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına, nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 18.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.

  devamı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Sonraki > 
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.