YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Tarih Aralığı Kelimeyle Ara

* Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş hakkında yayınlanan Özel Durum Açıklamaları'nın tamamı için Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesini (www.kap.org.tr) ziyaret edebilirsiniz.
 • Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alımı Hakkında – Aytemiz
  09.08.2019

  Yönetim Kurulumuz 09.08.2019 tarihinde (bugün);

  devamı
 • CFO ve Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği
  29.07.2019

  Şirketimiz'de CFO ve Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevine 29 Temmuz 2019 tarihi (bugün) itibariyle Bora Yalınay getirilmiştir. Bora Yalınay'ın özgeçmişine Şirketimiz'in Kurumsal İnternet Sitesi, www.doganholding.com.tr'den ulaşılması mümkündür.

  devamı
 • Doğrudan Bağlı Ortaklık Sona Erme
  22.07.2019

  Tamamı ödenmiş 67.000.000 Türk Lirası sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'nin, yine tamamı ödenmiş 6.000.000 Türk Lirası sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Glokal Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'yi devralması suretiyle Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.07.2019 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir. Mezkur birleşme işlemi sonrasında "Glokal Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş" tasfiyesiz olarak sona ermiştir. Sözkonusu birleşme işleminin konsolide finansal tablolarımız üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

  devamı
 • Kredi Derecelendirme
  22.07.2019

  JCR Eurasia Rating, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'yi yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notunu 'AA (Trk)'/'Stabil', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu 'A-1+ (Trk)'/ 'Stabil' olarak yukarı yönlü revize etmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ise ‘BBB'/Negatif olarak teyit etmiştir.

  devamı
 • Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
  22.07.2019

  21-22 Temmuz 2019 tarihlerinde İnternet üzerinden faaliyet gösteren bazı medya sitelerinde, "Doğan Şirketler Grubu Holding'in Milli Piyango ihalesine katılmaya hazırlandığı" şeklinde haberler yer aldığı öğrenilmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup, Şirketimiz'in "Milli Piyango İşletme Hakkı İhalesi"ne katılması gibi bir durum söz konusu değildir.

  devamı
 • Dolaylı İş Ortaklığı Kredi Tadil Sözleşmesi
  09.07.2019

  Sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Doğan Enerji") ve Doğan Enerji'nin sermayesinde %33,00 oranında paya sahip olduğu iş ortaklığı konumundaki Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ("Boyabat")'nin de içinde olduğu tüm ilgili taraflar ve bankalar arasında, Boyabat'ın mevcut banka kredilerinin yeniden yapılandırılması konusunda "Kredi Tadil Sözleşmesi" ve ilgili diğer belgelerin imzalandığı hususunda, daha önce 24 Haziran 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla Özel Durum Açıklaması ("ÖDA") yapılmış ve kamuoyu bilgilendirilmiştir.

  devamı
 • Dolaylı İş Ortaklığı Kredi Tadil Sözleşmesi
  24.06.2019

  Sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Doğan Enerji") ve Doğan Enerji'nin sermayesinde %33,00 oranında paya sahip olduğu iş ortaklığı konumundaki Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ("Boyabat")'nin de içinde olduğu tüm ilgili taraflar ve bankalar arasında, Boyabat'ın mevcut banka kredilerinin yeniden yapılandırılması konusunda mutabık kalınmış ve "Kredi Tadil Sözleşmesi" ("Sözleşme") ve ilgili diğer belgelerin imzaları bugün itibariyle tamamlanmıştır.

  devamı
 • Kredi Derecelendirme Notu
  20.06.2019

  Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Services tarafından, Türkiye'nin ülke kredi notu negatif görünüm ile Ba3'den B1'e, uzun vadeli yabancı para cinsinden ülke borçlanma tavanı ise Ba2'den B1'e indirilmiştir. Ülke notunun indirimi ve ülke borçlanma tavanı sınırı sebebiyle Şirketimizin uzun vadeli kredi notu, diğer 11 Türk Şirketi ile birlikte B1 olarak belirlenirken, görünümü ise negatif olarak revize edilmiştir.

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında – İlke
  31.05.2019

  Yönetim Kurulumuz'un 31.05.2019 tarihli (bugün) toplantısında; Şirketimiz'in, 1.099.632.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin sermayesinin 30.000.000 Türk Lirası tutarında tamamı nakden artırılarak 1.129.632.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin 24.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığı da görülerek, yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına karar verilmiştir. İlke Turistik Yatırımlar A.Ş, mezkur sermaye artırımından sağlayacağı fonu, sermayesine %25 oranında doğrudan iştirak ettiği Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin artırılmasında kullanacaktır.

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında – Öncü
  31.05.2019

  Yönetim Kurulumuz'un 31.05.2019 tarihli (bugün) toplantısında; Sermayesine %75 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 17.04.2019 tarih ve 2019/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 80.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında, yeni pay alma hakkımızın tamamen kullanılmasına ve bu çerçevede nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 90.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.

  devamı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Sonraki > 
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.