YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Tarih Aralığı Kelimeyle Ara

* Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş hakkında yayınlanan Özel Durum Açıklamaları'nın tamamı için Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesini (www.kap.org.tr) ziyaret edebilirsiniz.
 • Kredi Derecelendirme Notu
  18.12.2018

  Moody's Şirketimiz'in "kurumsal aile derecelendirme notu"nu "Ba3" ve görünümünü "negatif" olarak belirlemiştir. Moody's'in konuya ilişkin Basın Bülteni, Moody's in ve Şirketimiz'in kurumsal internet sitelerinde yer almaktadır.

  devamı
 • Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Ataması
  12.12.2018

  Yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere, Yönetim Kurulumuz'un 12.12.2018 tarih ve 55 sayılı Kararıyla, Şirketimiz'de İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği görevlerine Çağlar Göğüş getirilmiştir. Çağlar Göğüş Yönetim Kurulu'ndaki "murahasslık" ve İcra Kurulu Başkanlığı görevlerine 15.01.2019 tarihi itibariyle başlayacaktır.

  devamı
 • Finansal Duran Varlık Edinimi – Trend Motosiklet
  23.11.2018

  Yönetim Kurulumuz 23.11.2018 tarihli (bugün) toplantısında; Tamamı ödenmiş 13.000.000 Türk Lirası sermayesine %99,90 oranında iştirak etmiş olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş.'nde; İbrahim Serdar Aral'ın sahibi bulunduğu beheri 1 Türk Lirası itibari değerdeki tamamı nama yazılı toplam 12.500 adet B Grubu pay senedinin, bedeli nakden ve peşinen ödenmek üzere itibari değeri üzerinden toplam 12.500 Türk Lirası bedel ile devir ve satın alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu devir ve satın alıma ilişkin işlemler 23.11.2018 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında – DHI
  16.11.2018

  Şirketimiz'in 65.000.000 Avro ödenmiş sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı DHI Investment B.V.'nin sermayesi, daha önce kamuya açıklandığı üzere hisse satış ve devir işlemleri (birlikte "kapanış işlemleri") 16 Mayıs 2018 tarihinde tamamlanan ve Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında imzalanan 6 Nisan 2018 tarihli "Hisse Satış Sözleşmesi" kapsamında gerçekleşen borç ve alacağın temliki işlemleri sonucunda Şirketimiz'in DHI Investment B.V.'den olan 484.000.156 Türk Lirası tutarındaki alacağının sermayeye dönüştürülmesi neticesinde 157.428.420 Avro'ya artırılmıştır.

  devamı
 • Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alımı Hakkında – Suzuki
  16.11.2018

  Yönetim Kurulumuz'un 16.11.2018 tarihli (bugün) toplantısında; Şirketimiz'in tamamı ödenmiş 67.000.000 Türk Lirası sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığımız Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'nin; 16 Kasım 2018 tarihinde (bugün) halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara Borsa İstanbul A.Ş. dışında ihraç ve satışını gerçekleştirdiği 179 gün vadeli, beher iskontolu satış fiyatı 86,619-Türk Lirası olan (100,00- Türk Lirası itibari değerli) finansman bonolarından 11.459.693,70 Türk Lirası karşılığında, 13.230.000 Türk Lirası nominal değerde, 132.300 adet alınmasına karar verilmiştir. Alım fiyatı, işbu ihraçta alım yapan diğer 3'üncü kişilerin alım fiyatları ile aynıdır.

  devamı
 • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi
  05.11.2018

  Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Saha"), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu 10 üzerinden 9,42 (%94,18)' ye yükseltmiştir. SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde, nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin farklı şekilde ağırlıklandırılması ile belirlenmektedir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun alt kategoriler itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında – Trend Motosiklet
  02.11.2018

  Yönetim Kurulumuz 02.11.2018 tarihli (bugün) toplantısında; Şirketimiz'in 8.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %99,84 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş.'nin sermayesinin 5.000.000 Türk Lirası nakden artırılmak suretiyle 13.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş.'nin 26.10.2018 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığı ve sermaye artırımında kullanılmayan yeni pay alma haklarının şirketimiz tarafından kullanılması taahhüt edildiği görülerek; Şirketimiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın 5.000.000 Türk Lirası olarak kullanılmasına, karar verilmiştir

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında – Kelkit Besi
  03.10.2018

  Yönetim Kurulumuz 03.10.2018 tarihli (bugün) toplantısında; Şirketimiz'in 32.500.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Kelkit Doğan Besi İşletmeleri A.Ş.'nin sermayesinin 25.000.000 Türk Lirası nakden artırılmak suretiyle 57.500.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının Kelkit Doğan Besi İşletmeleri A.Ş.'nin 28.09.2018 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığı görülerek; Şirketimiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına, karar verilmiştir.

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında - İlke Turistik
  03.10.2018

  Yönetim Kurulumuz 03.10.2018 tarihli (bugün) toplantısında; Şirketimiz'in 168.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle ve dolaylı bağlı ortaklığımız Orta Anadolu Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 26.09.2018 tarih ve 2018/09 sayılı Kararı ile alımına karar verilen gayrimenkulün finansmanında kullanılmak üzere, 650.000.000 Türk Lirasına çıkarılmasında, sermaye artırımının İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin 28.09.2018 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığı görülerek; Şirketimiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına, karar verilmiştir.

  devamı
 • Maddi Duran Varlık Alımı
  03.10.2018

  Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş.'nin sahibi bulunduğu Yaklaşık 182.000 metrekare inşaat alanı üzerinde kurulu, buna ilave olarak metro ve metrobüs tünel hattı, bağlantı yolları ve otobüs durakları malik tarafından tamamlanan, 34.674 metrekare kiralanabilir ofis binasına (86 adet bağımsız bölüm) ve 42.554 metrekare kiralanabilir alışveriş merkezine (214 adet bağımsız bölüm) sahip, İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 2524 ada, 3 no.lu parsel üzerinde yer alan, ofis binası ve alışveriş merkezinden müteşekkil gayrimenkulün dolaylı bağlı ortaklığımız Orta Anadolu Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye satış ve devir işlemleri tapuda 03.10.2018 tarihinde (bugün) tescil edilmiş ve tamamlanmıştır.

  devamı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Sonraki > 
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.