YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Tarih Aralığı Kelimeyle Ara

* Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş hakkında yayınlanan Özel Durum Açıklamaları'nın tamamı için Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesini (www.kap.org.tr) ziyaret edebilirsiniz.
 • Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
  09.09.2019

  Bir internet haber sitesinde (www.bloomberg.com), Şirketimiz'in mevcut bir yatırım bankasını satın alacağı veya yatırım bankacılığı lisanı için başvuru yapacağı konusunda bir haber yer almıştır.

  devamı
 • Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
  04.09.2019

  Bazı sosyal medya sitelerinde, Doğan Grubu'nun yurt içinde faaliyet gösteren bazı medya varlıklarını satın almak suretiyle tekrar medya sektörüne döneceği yönünde söylentiler yer aldığı öğrenilmiştir.

  devamı
 • Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
  21.08.2019

  Şirketimiz bünyesinde gerçekleşen birleşme işlemi sonucunda, tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sona eren Doğan Yayın Holding A.Ş'nin, 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Gündem'in 5'inci maddesinde görüşülerek onaylanan Birleşme Kararı'nın iptali talebi ile açılan ve muhtelif tarihlerde Şirketimiz tarafından kamuya yapılan açıklamalar ile sürekli güncellenen dava süreçlerinde, son olarak yapılan temyiz başvurusunun da Yargıtay tarafından Şirketimiz lehine red edilmesi ve ilk derece mahkemesinin kararının onanması neticesinde, bahse konu hukuki süreç Şirketimiz lehine sonuçlanmış ve karar kesinleşmiştir.

  devamı
 • Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alımı Hakkında – Aytemiz
  09.08.2019

  Yönetim Kurulumuz 09.08.2019 tarihinde (bugün);

  devamı
 • CFO ve Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği
  29.07.2019

  Şirketimiz'de CFO ve Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevine 29 Temmuz 2019 tarihi (bugün) itibariyle Bora Yalınay getirilmiştir. Bora Yalınay'ın özgeçmişine Şirketimiz'in Kurumsal İnternet Sitesi, www.doganholding.com.tr'den ulaşılması mümkündür.

  devamı
 • Doğrudan Bağlı Ortaklık Sona Erme
  22.07.2019

  Tamamı ödenmiş 67.000.000 Türk Lirası sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'nin, yine tamamı ödenmiş 6.000.000 Türk Lirası sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Glokal Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'yi devralması suretiyle Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.07.2019 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir. Mezkur birleşme işlemi sonrasında "Glokal Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş" tasfiyesiz olarak sona ermiştir. Sözkonusu birleşme işleminin konsolide finansal tablolarımız üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

  devamı
 • Kredi Derecelendirme
  22.07.2019

  JCR Eurasia Rating, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'yi yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notunu 'AA (Trk)'/'Stabil', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu 'A-1+ (Trk)'/ 'Stabil' olarak yukarı yönlü revize etmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ise ‘BBB'/Negatif olarak teyit etmiştir.

  devamı
 • Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
  22.07.2019

  21-22 Temmuz 2019 tarihlerinde İnternet üzerinden faaliyet gösteren bazı medya sitelerinde, "Doğan Şirketler Grubu Holding'in Milli Piyango ihalesine katılmaya hazırlandığı" şeklinde haberler yer aldığı öğrenilmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup, Şirketimiz'in "Milli Piyango İşletme Hakkı İhalesi"ne katılması gibi bir durum söz konusu değildir.

  devamı
 • Dolaylı İş Ortaklığı Kredi Tadil Sözleşmesi
  09.07.2019

  Sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Doğan Enerji") ve Doğan Enerji'nin sermayesinde %33,00 oranında paya sahip olduğu iş ortaklığı konumundaki Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ("Boyabat")'nin de içinde olduğu tüm ilgili taraflar ve bankalar arasında, Boyabat'ın mevcut banka kredilerinin yeniden yapılandırılması konusunda "Kredi Tadil Sözleşmesi" ve ilgili diğer belgelerin imzalandığı hususunda, daha önce 24 Haziran 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla Özel Durum Açıklaması ("ÖDA") yapılmış ve kamuoyu bilgilendirilmiştir.

  devamı
 • Dolaylı İş Ortaklığı Kredi Tadil Sözleşmesi
  24.06.2019

  Sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Doğan Enerji") ve Doğan Enerji'nin sermayesinde %33,00 oranında paya sahip olduğu iş ortaklığı konumundaki Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ("Boyabat")'nin de içinde olduğu tüm ilgili taraflar ve bankalar arasında, Boyabat'ın mevcut banka kredilerinin yeniden yapılandırılması konusunda mutabık kalınmış ve "Kredi Tadil Sözleşmesi" ("Sözleşme") ve ilgili diğer belgelerin imzaları bugün itibariyle tamamlanmıştır.

  devamı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Sonraki > 
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.