YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özet Finansallar

bin TL 2018 2017* 2016* 2015* 2014
Satışlar 12.146.438 7.738.622 7.754.572 5.951.038 3.543.263
Brüt Kar 1.014.526 507.302 1.278.168 1.026.727 790.208
Brüt Kar Marjı (%) 8,4 6,6 16,5 17,3 22,3
Faaliyet Giderleri 641.951 519.286 1.080.951 939.013 858.856
Faaliyet Karı / Zararı 372.575 -11.984 197.217 87.714 -68.648
VAFÖK 603.361 559.439 482.818 346.780 178.811
VAFÖK Marjı (%) 5,0 7,2 6,2 5,8 5,0
Net Kar / Zarar - Ana Ortaklık Payına Düşen 3.633.096 -323.199 -219.223 -160.820 -224.970
Toplam Varlıklar 10.949.810 10.577.852 9.401.449 7.869.320 6.877.335
Özkaynaklar 7.001.891 3.352.869 3.671.441 3.463.093 2.909.850
Sermaye 2.616.938 2.616.938 2.616.938 2.616.938 2.450.000
Personel Sayısı - Toplam 3.232 8.247 8.635 8.678 10.298
Yurtiçi 2.952 7.715 7.724 7.547 7.683
Yurtdışı 280 532 911 1.131 2.615
Likidite Oranları
Cari Oran 2,35 0,95 1,40 1,47 1,90
Asit Test Oranı 2,13 0,83 1,24 1,33 1,77
Borç / Özkaynak Oranı 0,56 2,15 1,40 1,27 1,36
* Yeniden düzenlenmiş finansallar

VAFÖK (Vergi, Amortisman, Faiz öncesi Kar) Şirket tarafından hesaplanmıştır: Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler öncesi olup TV program hakları itfa payları ve IAS 39 düzeltmeleri dâhil edilmemiştir.
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.